۳۹ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۳۹

قرآن شب و روز را به تصویر می کشد

از طریق عکسهایی که ماهواره ها از کره زمین و به ویژه در منطقه فرو رفتن شب و روز از….

ادامه مطلب…

 

ساختمان کیهانی

درجهان هستی بیش از۱۰۰ میلیارد کهکشان جود دارد وهرکهکشانی نیز بیش از۱۰۰ میلیارد….

ادامه مطلب…

 

لایه روز

عکس هایی که ازطریق فضا اززمین گرفته شده اند نشان می دهد که روز، یک طبقه….

ادامه مطلب…

 

آلودگی محیط زیست

دردومین کنفرانسی که درآغاز سال ۲۰۰۷ میلادی وبا حضوربیش از ۵۰۰ نفردرپاریس….

ادامه مطلب…

 

درمان با رنگ سبز

هم اکنون روش جدیدی برای درمان افسردگی مورد شناسایی قرارگرفته وآن درمان….

ادامه مطلب…

 

معجزه خواب

دانشمندان دربررسی جدیدی که مجله Nature   Neuroscience آن را انتشارداد اعلام کرده….

ادامه مطلب…

 

ابرها و برق

دانشمندان ثابت کردند که ابرها در آسمان بسیار سنگین….

ادامه مطلب…