برچسب: یوسف

۰

اعجاز دیگر سوره یوسف :

اعجاز دیگر  سوره یوسف : آیه ۶۹ سوره یوسف سخن از اولین اظهار آشنایی یوسف با برادرش بنیامین است. آیه ۹۰ سوره یوسف، یوسف خود را به همه برادرانش معرفی می‌کند. آیه ۹۹ سوره...

۰

اعجاز کشف شده در سوره یوسف:

اعجاز کشف شده در سوره یوسف: ۱ـ وقتی آیه «انا له لحافظین»بوسیله جمع حروف (۳=۲+۱=۱۲) و جمع شماره آیه (۶=۳+۳(۳۳)) و سپس کنار گذاشتن آنها عدد ۶۳ بدست می آید دقیقاً این آیه مجدداً...