اعجاز کلمه یبصرون و لا یبصرون:

اعجاز کلمه یبصرون و لا یبصرون: تعداد تکرار کلمه یبصرون در قرآن ۵ مرتبه و کلمه لا یبصرون نیز ۵ بار می باشد . اگر  کلمه ما کانوا یبصرون که دارای معنی منفی میباشد...