برچسب: لا اِلهَ اِلَّا الله

۰

اعجاز دو جمله لا اله الا الله :

اعجاز دو جمله لا اله الا الله : جمله لااله الا الله ۲ بار در قرآن آمده در مورد اول یعنی صافات (۳۷) آیه ۳۵ که جمعش ۸ می شود تا ابتدای آیه ۱۸...

۰

اعجاز(لا اِلهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله):

اعجاز(لا اِلهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله):یکی از جاهایی که در قرآن«لا اِلهَ اِلَّا الله» آمده،آیه ۱۹ سوره محمد و دقیقاً در سوره بعد یعنی سوره فتح در آیه(۲۹)که(۲)اول این عدد نشان دهنده قسمت...