جنسیت ملکه زنبور عسل

اشاره قرآن به جنسیت ملکه زنبور عسل تاریخ : ۹۱/۰۲/۲۰ | ۱۶:۱۶ | نویسنده : مورس مترلینگ در کتاب زنبور عسل نوشته است: در باره زنبور عسل کتابهای بسیاری نوشته شده است برای اینکه...