برچسب: البصیر:

۰

اعجاز واژه السمیع و البصیر:

  ۶۶- اعجاز واژه السمیع و البصیر: السمیع دارای ۲۰ تکرار و در ۲۰ آیه آمده که یک مورد آن یعنی مورد ۹ (سوره ۱۱ آیه ۲۴) برای غیر خدا بکار رفته . با...

۰

اعجاز کلمه«السمیع»:

اعجاز کلمه«السمیع»:واژه «السمیع»که فقط به خداوند اطلاق دارد یعنی او شنوای دعای بندگان است،دقیقاً ۱۹ بار در قرآن تکرار شده و دارای ۶ حرف می باشد. این واژه در قرآن با کلمات العلیم و...