اعجاز آیه ذلک بان الله هو الحق :

اعجاز آیه ذلک بان الله هو الحق : آیه ۶ سوره حج می‌فرماید: « ذلک بان الله هو الحق » و در آیه ۶۲ همین جمله تکرار شده و توجه در عدد سمت راست...