حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۲ Saturday, 9 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 137 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 8703 تعداد دیدگاهها : 11×
اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
3 سال قبل

اعجاز کلمه اطیعوا الله :

اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بر آغاز هر کار
5 سال قبل

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بر آغاز هر کار

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم برای آغاز هر کار و فعالیتی از سوی رسول خدا بیان شده و همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده و این سنت حسنه از ویژگی‌های مسلمانان به جهت شاهد و ناظر گرفتن خداوند بر تمام اعمال بندگان است. پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم : هرگاه بندهاى هنگام خوابش، […]

اعجاز کلمه«السمیع»:
5 سال قبل

اعجاز کلمه«السمیع»:

اعجاز کلمه«السمیع»:واژه «السمیع»که فقط به خداوند اطلاق دارد یعنی او شنوای دعای بندگان است،دقیقاً ۱۹ بار در قرآن تکرار شده و دارای ۶ حرف می باشد. این واژه در قرآن با کلمات العلیم و البصیر آمده که العلیم پانزده و البصیر چهار بار تکرار گردیده.جمع این دو نوزده می شود و با تعداد السمیع مطابقت […]

اخباراخباراخباراخباراطلاعیهیادداشت
  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

  1 سال قبل

  ons

  کتاب انس با قران

  3 سال قبل
  اعجاز تعداد کلمه قرآن :
  3 سال قبل

  اعجاز تعداد کلمه قرآن :

  اعجاز تعداد کلمه قرآن : کلمه قران به این شکل که قبل یا بعد آن هیچ حرفی نباشد ۱۰ مرتبه در قران تکرار شده یعنی کلمات القران   یا   قرانا و … حذف شده است. حال چینش این کلمه از ابتدای قرآن به این شکل است. سوره ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۲۰ ۴۱ ۴۱ ۴۲ ۷۲ ۷۵ […]

  اعجاز کلمه  اطیعوا الله :
  3 سال قبل

  اعجاز کلمه اطیعوا الله :

  اعجاز کلمه   اطیعوا الله : نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است  O  اطیعوا الله و  الرسول   O و اطیعوا الله و  الرسول ×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول €  و اطیعوا الله و رسوله £  اطیعوا الله و […]

آخرین مطالب

اعجاز جمله قالوا ربنا :
5 سال قبل

اعجاز جمله قالوا ربنا :

اعجاز جمله قالوا ربنا : دارای ۱۷ تکرار در ۱۴ سوره در هر سمت از لحاظ قرینگی نصف قرآن که در هر سو ۸ مورد جای می گیرد هفت سوره قرار دارد یعنی در سوره ۱۸ سمت اول قران ۲ مورد می باشد و در سوره ۳۸  دو مورد دیده می شود . از وسط […]

اعجاز کلمه قال رب :
5 سال قبل

اعجاز کلمه قال رب :

اعجاز کلمه قال رب : این مورد در قرآن ۴۶ مرتبه تکرار شده در ۲۱ سوره نکته ۱ : در اینجا جستجوی ما صرفا حالتکتابت عثمان طه ملاک است نه حالت قرائت گرچه جای دیگر ممکن است قال به شکل قل همراه با الف مقصوره یا کوچک نوشته شده باشد مثل آدرس ۲۱/۱۱۲ نکته ۲ […]

اعجاز کلمه انظر :
5 سال قبل

اعجاز کلمه انظر :

اعجاز کلمه انظر : این کلمه دارای ۴۳ تکرار در ۳۹ آیه که در ۲۰ سوره جای گرفته اند . از مورد وسط قرآن یعنی آدرس ۱۰/۷۳ سوره/آیه به طرف اول قرآن هفت سوره و به طرف آخر قرآن دو برابر ش یعنی ۱۴ سوره دیده می شود که این واژه در آن وجود دارد. […]

اعجاز دیگر ۱۹ :(ردیف سوره ها ):
5 سال قبل

اعجاز دیگر ۱۹ :(ردیف سوره ها ):

اعجاز دیگر ۱۹ :(ردیف  سوره ها ): بین سوره های ۶۶ تا ۸۶ دفیقا ۱۹  سوره پشت سر هم آیه ۱۹ ندارند .   Other Miracle 19: (Rows of Surahs):  Between the surahs 66 to 86 there are exactly 19 sura, and there is no verse 19 behind them.

اعجاز دیگر ۱۹ :(مسد ، فیل)
5 سال قبل

اعجاز دیگر ۱۹ :(مسد ، فیل)

اعجاز دیگر ۱۹ :(مسد ، فیل) آیه ۲ در دو سوره فیل و مسد که دلیل نابودی را توضیح می دهد دارای ۱۹ حرفند. Another miracle 19: (Mosad, Elephant):       Verse 2 in the two surahs of Elephant and Mosad, which    explains the cause of destruction, has 19 letters.      

اعجاز سمیع علیم :
5 سال قبل

اعجاز سمیع علیم :

اعجاز سمیع علیم : دارای ۱۶ آیه  و  ۱۶  تکرار که در ۷ سوره جای گرفته اند . در هر دو سوی قرآن ( اول و اخر) ،اولین  و اخرین مورد قبل از« سمیع علیم »قبلش انّ الله آمده، در هر دو سوی ۸ تایی قران،۲ انّ الله داریم. در هر دو سوی ۸ تایی […]

اعجاز سجدوا :
5 سال قبل

اعجاز سجدوا :

اعجاز سجدوا : از لحاظ تعداد تکرار کلمه سجدوا ( به صورت فعل جمع ) از ده مورد نصف آن یعنی ۵ مرتبه خطاب به فرشتگان است . The word miracle prostrated In terms of the number of repetitions of the word Sajdiva (in verb form), of 10 cases, half of it, that is 5 […]

اعجاز یموسی:
5 سال قبل

اعجاز یموسی:

اعجاز یموسی: کلمه یموسی (یاموسی)  در ۲۴ آیه و  ۲۴ تکرار است . کلمه موسی ۱۳۶ تکرار در ۱۳۱ آیه قرار گرفته . وقتی کلمه قبل از  یموسی را نگاه می کنیم در سوره ۲ دو مرتبه قلتم یموسی و در سوره ۵ نیز دو مرتبه یموسی دیده می شود اما مطلب ما اینجاست که […]

اعجاز سوره های ناس و فلق :
5 سال قبل

اعجاز سوره های ناس و فلق :

اعجاز سوره های ناس و فلق : در سوره های ناس و فلق سه حرف ط ض ظ و ز اصلا استفاده نشده و با وجود تفاوت برخی حروف در هر یک  فقط از ۲۰ حرف الفبای عربی استفاده شده . En The miracle of the “naas” and “falaq” sura. In the “naas” and “falaq” […]

اعجاز عَلَی صراط مستقیم :
5 سال قبل

اعجاز عَلَی صراط مستقیم :

اعجاز عَلَی صراط مستقیم : واژه   علَی صرط مستقیم   ۶ بار در قرآن آمده . همچنین صرط مستقیم   ۲۳ مرتبه تکرار شده که تعداد حروف آیه اول ۸۶ و آیه آخر ۴۶ حرف است که عدد ۶ در آنها دیده می شود . جمع شماره سوره و شماره آیه مورد وسط قرآن که صرط مستقیم […]

اخبار ویژه

فایل صوتی

گالری عکس

گالری فیلم