اعجاز فاتقوا الله و اطیعون

جمله مبارک فاتقو الله و اطیعون ۱۰ مرتبه در قرآن تکرار شده و این جمله در رسم الخط عثمان طه که خط اصلی نگارش قرآن از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است یعنی از لحاظ تعداد حروف شبیه یا نزدیک به آن است و بر اساس حدیث مشهور کنا نولف القران من الرقاع و مبحث توقیفی بودن قرآن اعتقاد مسلمانان واقعی بر ان است که حتی یک حرف از قرآن کم یا زیاد نشده و تنها اختلاف مسلمانان صدر اسلام یعنی صحابه گرامی رسول الله (ص) در کلمه   تابوت بود که در زبان قریش که پیامبر از آن طایفه بود به همین شکل نوشته می شد و غیر قریشی ها می گفتند باید به شکل تابوه نوشته شود و این قضیه هم از ابتدا حل شده بود زیرا خلیفه به زیدبن ثابت که مسئول جمع آوری و کتابت آن بود دستور داده بود در صورت اختلاف نظر در موردی بنا به نظر قریش که از طایفه پیامبرند و قران بر لسان ایشان نازل گشته عمل نمایند. و همه صحابه مانند علی بن ابی طالب  و غیره این نوع نگارش را تایید کرده اند . زیرا در صورتی می توان به یک سند مانند قرآن احتجاج کرد که فاقد جعل و تحریف باشد و خداوند متعال خود فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یعنی ما خود قرآن را نازل کردیم و خود برآن محافظیم. و اما اعجاز این جمله:

گفتیم این جمله ده مرتبه تکرار شده دارای ۱۷  حرف است که جمع عدد تعداد حروف  8  (7+1) می شود.

از ده مورد بکار رفته در قران دو مورد اول و آخر دارای تعداد حروف دو تا سه برابر سایر جلات هستند.بدین شکل که  8  مورد وسط فقط جمله   فاتقو الله و اطیعون   است و دو جمله قبل و بعد این ۸ مورد یعنی یکی قبل و یکی بعد این ۸ مورد یعنی ایه ۵۰ سوره ال عمران یعنی سوره سه قرآن ۷۹ حرف دارد و ایه ۶۳ سوره زخرف یعنی سوره ۴۳  دارای ۷۶ حرف است. در حالیکه ۸ مورد وسط همگی دارای ۱۷ حرف بودند. نکته اینکه جمع حروف آیه اول پس از جمه با شماره سوره مانند ۸ مورد وسط ۸ می شود   ( 5+3=8) و جمع تعداد حروف ۷۹ (۷+۹=۱۶) و می دانیم ۱۶ مضرب ۸ است. به همین ترتیب آیه آخر نیز دارای نظم است بدین شکل ( ۴۳/۶۳) که جمع هر یک به ترتیب (۷/۹) می شود و جمع ایندو باز ۱۶ می شود. جمع حروف هم که ۷۶ بود ۱۳ و جمع این ۴ می باشد که نصف ۸ مورد می باشد.

اما ۸ مورد وسط که مثل هم هستند، ترتیب آمدنشان در قران و شماره آیه آنها به شرح ذیل است:

۱۰۸

۱۱۰

۱۲۶

۱۳۱

۱۴۴

۱۵۰

۱۶۳

۱۷۹

همه موارد در سوره ۲۶ هستند.  به عدد دوم شماره آیه ها نگاه کنید. جالب است همگی به ترتیب از صفر شروع شده و آخرین مورد عدد وسطش ۷ است.

مطلب جالب دیگر اینکه جمع دو عدد سمت چپ این شماره ایه ها به ترتیب  (108) که جمعش ۱ می شود عدد دوم (۱۱۰) جمعش ۲ و به همین ترتیب هر ۸ مورد عدد از ۱ شروع و به ۸ ختم می شود. باز هم سبحان الله.

شاید یکی از شما بخواهد تاثیر عدد ۸ در ایجاد تقوا را برسی کند. موفق باشید.