۴۶ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۴۶

حقایق جدید درباره مگس

  سالها پیش یکی از ملحدان گفته است که ای مسلمانان چگونه راست می پندارید مگسی که بیماریها را حمل می کند در آن شفا باشد؟….

ادامه مطلب…

 

شگفتی های سوره اخلاص

  أسراراین سورهعظیمچیست ؟ وآیا به زبان اعداد می توان معجزه جدیدی که عظمت این سوره را اثبات کند ارائه کرد؟….

ادامه مطلب…

 

معجزاتی که درکوتاهترین واژه متجلى شده است

  آیاتی که از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد کرده بس فراوان ، وکلماتی که قدرت آفریدگار ویکتایی….

ادامه مطلب…

 

و شب وقتی آن را می پوشاند

  “قسم به خورشید و روشنایی آن” و به ماه چون از پی آن درآید” و قسم به روز چون آن را هویدا سازد” و به شب وقتی آن را بپوشاند”….

ادامه مطلب…

 

بهترین زمان برای شیردهی طبیعی

  “و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند. این برای کسانی است که بخواهند دوره شیردادن را کامل کنند.”….

ادامه مطلب…

 

تصاویری جالب که دقت کلمات قرآنی را ثابت می کند: روز خورشید را نمایان می سازد

  چطور می توان تصور کرد که روز خورشید را نمایان می سازد؟ از بین این تصاویر می توانیم این را ببینیم و دلیل آن وجود یک لایه از روز در جو می باشد…..

ادامه مطلب…

 

“هنگامی که آب و آتش به هم نزدیک می شوند”

  این تصویری دل انگیز از پایگاه ناسیونال ژئوگرافیک از کنار جزیره هاوایی….

ادامه مطلب…