۴۶

حقایق جدید درباره مگس

  سالها پیش یکی از ملحدان گفته است که ای مسلمانان چگونه راست می پندارید مگسی که بیماریها را حمل می کند در آن شفا باشد؟….

ادامه مطلب…

 

شگفتی های سوره اخلاص

  أسراراین سورهعظیمچیست ؟ وآیا به زبان اعداد می توان معجزه جدیدی که عظمت این سوره را اثبات کند ارائه کرد؟….

ادامه مطلب…

 

معجزاتی که درکوتاهترین واژه متجلى شده است

  آیاتی که از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد کرده بس فراوان ، وکلماتی که قدرت آفریدگار ویکتایی….

ادامه مطلب…

 

و شب وقتی آن را می پوشاند

  “قسم به خورشید و روشنایی آن” و به ماه چون از پی آن درآید” و قسم به روز چون آن را هویدا سازد” و به شب وقتی آن را بپوشاند”….

ادامه مطلب…

 

بهترین زمان برای شیردهی طبیعی

  “و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند. این برای کسانی است که بخواهند دوره شیردادن را کامل کنند.”….

ادامه مطلب…

 

تصاویری جالب که دقت کلمات قرآنی را ثابت می کند: روز خورشید را نمایان می سازد

  چطور می توان تصور کرد که روز خورشید را نمایان می سازد؟ از بین این تصاویر می توانیم این را ببینیم و دلیل آن وجود یک لایه از روز در جو می باشد…..

ادامه مطلب…

 

“هنگامی که آب و آتش به هم نزدیک می شوند”

  این تصویری دل انگیز از پایگاه ناسیونال ژئوگرافیک از کنار جزیره هاوایی….

ادامه مطلب…