۴۵

اعجازی در حال وقوع از قرآن کریم که از صعود انسان به آسمان به وسیله نردبان فضایی سخن می گوید !

  ” و اگرما دربی از آسمان بر آنان می گشودیم تا پیوسته در آسمان بالا روند ، باز می گفتند : همانا چشمان ما بسته شده است ؛ بلکه ما گروهی جادو شده ایم….

ادامه مطلب…

 

و تبسم تو بر صورت برادرت صدقه است

  این جمله ای است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است ؛ و این همان چیزی است که پژوهش های جدید به اثبات رسانده است….

ادامه مطلب…

 

به نام خالق موجودا ت

  این آفرینش خداست ؛ حال به من نشان دهید کسانی که غیرخدایند چه چیزی آفریده اند ؟….

ادامه مطلب…

 

به نام خالق عیسی (ع) و آدم (ع)

  همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد….

ادامه مطلب…

 

به نام خالق آسمانها و زمین

  آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که ( خداوند ) آن را برپا کرده است ؟!….

ادامه مطلب…

 

خسوف

  در طول تاریخ ، این پدیده همواره مورد توجه اقوام و ملت های مختلف بوده است. اغلب تمدنهای قدیم ماه گرفتگی را پدیده‌ایشوم می ‌دانیستندو درباره آن اعتقادات خرافیداشتند….

ادامه مطلب…

 

مرکز دروغ گویی

  چرا انسان دروغ می گوید و خطا می کند؟ آیا در مغز انسان جای مشخصی وجود دارد که انسان را به دروغ گفتن و گناه ….

ادامه مطلب…