۴۳ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۴۳

ریشه های کوهها

  دانشمندان به تازگی دریافتند که هر کوهی بر روی زمین….

ادامه مطلب…

 

دریای سوخته

  امروزه به این نتیجه رسیدند که در قعر دریاها و اقیانوسها حرارت زیادی وجود دارد که به صورت….

ادامه مطلب…

 

به نام خالق برف و باران

  این عکس مربوط به بلورهای متنوع برف است که باکمک میکروسکوپ تهیه شده است …..

ادامه مطلب…

 

هنگامی که خورشید جمع وبه هم پیچیده شود

  قرآن کریم از پایان زندگی خورشید سخن می گوید ؛ واین همان حقیقتی است که امروزه دانشمندان کیهان شناس می گویند ……..

ادامه مطلب…

 

به نام خالق هر چیز

  و در آفرینش خودتان و آنچه که از انواع جنبندگان پراکنده می گرداند ، برای مردمی که یقین دارند….

ادامه مطلب…

 

نخ سفید ونخ سیاه

توصیف قرآن کریم از مرز بین شب وروز بر کره زمین به عنوان نخ سفید ونخ سیاه…..

ادامه مطلب…

 

به نام او که خدای خوبی هاست

  خویشتن را با دست خود به هلاکت میفکنید …..

ادامه مطلب…