۴۱ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۴۱

منتشر شدن اسلام

آمار نشان می‌دهد که تعداد مسلمانان در تمام کشورهای دنیا بیشتر….

ادامه مطلب…

 

بادها و ابرها

دانشمندان دریافتند که بادها در تشکیل ابرها نقش مهمی دارند….

ادامه مطلب…

 

ستاره های سیاه

دانشمندان به تازگی دریافتند که در آسمان ستاره‌هایی وجود دارد که به آنها ستاره‌های سیاه….

ادامه مطلب…

 

کمک کردن دردنیای مورچگان….

  ” درنیکوکاری وتقوی به یکدیگرکمک کنید ؛ ولی درگناه وستمکاری یکدیگر را یاری نکنید….

ادامه مطلب…

 

پس امروز جسد (بی جان) تو رانجات می دهیم

  ” ای هامان! برای من آتشی برگل بیفروزوبرایم ساختمان (عظیم و) مرتفعی بنا کن شاید که من ازخدای موسی….

ادامه مطلب…

 

اهرام مصروسخن قرآن درموردآن….

  برای دانشمندان غربی روشن گردیده سنگهایی که ازآنها برای ساختن اهرام درمصراستفاده می شده فقط ازجنس….

ادامه مطلب…

 

آیا تبسم باعث طول عمرمی شود ؟

  آیا می خواهید که یک زندگی شیرین وطولانی داشته باشید ؟ برای رسیدن به این آرزو راهی بسیار ساده ورایگان وجود دارد که تبسم نامیده می شود !….

ادامه مطلب…