۴۰ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۴۰

لبخند زدن

دانشمندان دریافتند لبخند زدن اثرات مثبتی بر روح و روان انسان دارد! لبخند….

ادامه مطلب…

 

خشکی و دریا

تحقیقات نشان داده که درصد آبهای روی سطح کره زمین ۷۱%….

ادامه مطلب…

 

نور و روشنایی

دانشمندان دریافت که ماه سطحی سرد دارد برخلاف خورشید که سطحی داغ دارد….

ادامه مطلب…

 

مرکز دروغگویی

دانشمندان به تازگی اقدام به اختراع دستگاهی برای کشف دروغ کردند….

ادامه مطلب…

 

دنیای غرب به اصول اسلام بازمی گردد …..

به تازگی صداهایی از جهان غرب شنیده می شود که برلزوم جدایی دختر وپسرازیکدیگر درهنگام تحصیل وآموزش تأکبد دارد که این ضرورت حتی اولین….

ادامه مطلب…

 

در هم شدن شب و روز

به دلیل پیچیده بودن پدیده درهم شدن شب و روز دانشمندان برای کشف این موضوع….

ادامه مطلب…

 

منفجر شدن ستاره‌ها

پس آنگاه که آسمان شکافته شود و همچون ادیم سرخ فام گردد…

ادامه مطلب…