۳۶ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۳۶

رازهای درمانی گوش دادن به قرآن

چگونه سلول های مغزی با گوش دادن به آیات الله متأثر می شوند؟ آیا قرآن درمانی تفسیر علمی نیز دارد؟ آیا قرآن دارای نیروی اعجاب انگیز و پنهانی است؟….

ادامه مطلب…

 

پیدایش روز

دانشمندان تأکید کردن که روز و شب پیدایشی بسیار پیچیده در طبیعت است ….

ادامه مطلب…

 

آرامش زمین

علم ثابت کرده که بدون وجود جاذبه بر روی زمین، زندگی در آن غیر ممکن بود. دانشمندان….

ادامه مطلب…

 

آیه مواجهه و شماره ۱۹

خداوند باریتعالی انسان و جن را مورد مواجهه قرار داده که کتابی مانند قرآن….

ادامه مطلب…

 

مدار خورشید و ماه

مدار چرخش ماه دور زمین با مدار چرخش زمین با خورشید متفاوت است به همین….

ادامه مطلب…

 

امواج عمیق

در این آیه خداوند اعمال کافران را به کسی تشبیه کرده که در اعماق….

ادامه مطلب…

 

پست‌ترین نقطه زمین

تصویری از پست‌ترین منطقه درجهان است که توسط ماهواره‌های فضایی….

ادامه مطلب…