۳۵

 

برتری مردان

امروزه پژوهشهای علمی پس از مدت ها آشکار ساخته که بین مرد و زن تقریباض در همه چیز اختلاف وجود دارد و در این مقاله حقایق جدیدی که دانشمندان بدان رسیده اند را بر تصدیق قرآن می آوریم…..

ادامه مطلب…

 

مرکز دروغ گویی در بدن انسان

چرا انسان دروغ می گوید و خطا می کند؟ آیا در مغز انسان جای مشخصی وجود دارد که انسان را به دروغ گفتن و گناه کردن وامی دارد؟ مرکز هدایت و رهبری انسان کجاست؟….

ادامه مطلب…

 

چرا لذت ایمان را احساس نمی کنیم؟!

این همان سوالی است که بسیاری از خوانندگان به کرات آن را می پرسند: چرا احساس می کنیم خداوند را آن گونه که دوست می دارد عبادت نمی کنیم؟ و چرا احساس ازدیاد ایمان را نداریم؟ و برای چه لذت عبادت را احساس نمی کنیم… این ها سوالاتی هستند که اکنون قصد پاسخ گویی به آن ها را داریم….

ادامه مطلب…

 

زنی که با نصف مغزش زندگی می کند

هر روزه علم حالت های جدیدی را کشف می کند که  دانشمندان را متحیر نموده و ضعف و عجز آن ها را در مقابل قدرت خداوند عزوجل نمایان می سازد…..

ادامه مطلب…

 

تغییر جنسیت، روش جدید شیطان!

این همان وعده ای است که شیطان پس از رانده شدن از بهشت بر انجام آن سوگند خورد که امروزه آثار آن را در عمل به واسطه پذیرش دعوتش توسط بی دینان می بینیم….

ادامه مطلب…

 

ضعیف شدن حافظه با نگاه کردن به زنان

این تحقیق جدیدی است که حقیقت آن چیزی را که الله تعالی ۱۴ قرن پیش فرموده، روشن می کند!! چرا که در این پژوهش محققان واضح ساختند که نگاه کردن به سوی زنان بر روی حافظه کوتاه مدت انسان تاثیر می گذارد!!….

ادامه مطلب…

 

شادی نیرو بخش قلب: گام های عملی برای دستیابی خوشبختی

بسیاری از مردم پول دارند اما هنگامی که از آن ها سوال کنی در پاسخ به تو می گویند: طعم خوشبختی را احساس نمی کنند! اما به چه خاطر؟!…….

ادامه مطلب…