۳۳ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۳۳

سرکه

تحقیقات طبی فواید زیادی را در مورد سرکه کشف کردند که همچنان این اکتشافات ادامه دارد. سرکه به دلیل داشتن….

ادامه مطلب…

 

مصدر آب

صخره‌های گرانیت با وجود سختی و صلابت و با اینکه بدون منفذ می‌باشد ولی با این وجود آب از میان سلولهای بسیار ریز….

ادامه مطلب…

 

پوییدن به طور مستمر

اگر از چرخش خورشید به دور خود تصویربرداری کرده و این تصاویر را با سرعت بالا پخش کنیم، پشت سر هم بودن تاریکی….

ادامه مطلب…

 

اسرارکیهان وفضا ۳

چندی پیش سایت فضایی  spaceمقاله ای را باعنوان ” آسمان صحبت می کند ” انتشارداد که درآن پروفسور ” مارک ویتل ” ازدانشگاه ویرجینیای….

ادامه مطلب…

 

اسرارکیهان وفضا ۲

دانشمندان علوم فضایی ازامکان سقوط آتمسفر (جو) بر روی زمین به دلیل وزن بسیار زیادش تاکید دارند ولی قوانین بسیاردقیقی وجود دارد که این….

ادامه مطلب…

 

اسرارکیهان وفضا ۱

این یک اصل ثابت علمی است که خروج انسان به خارج ازکیهان برای اوغیرممکن است ؛ زیرا     مسافت هایی که ما را ازدورترین….

ادامه مطلب…

 

ازاسرارمرگ ۳

 خداوند متعال در هر سلولی ازسلولهای بدن برنامه ای قرارداده است که این برنامه مسؤول تغییرات سلول ….

ادامه مطلب…