۳۱ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۳۱

سجده کردن

سوره ای درقرآن کریم وجود دارد که “السجده” نامیده می شود وشماره ی این سوره درقرآن کریم ۳۲ می باشد ….

ادامه مطلب…

 

درب های بهشت

همانطورکه درحدیث صحیحی ازپیامبراعظم (ص) نقل شده است خداوند متعال برای بهشت هشت درب قرارداده است ….

ادامه مطلب…

 

درب های جهنم

خداوند متعال برای جهنم هفت درب قرارداده است ومی فرماید ….

ادامه مطلب…

 

شب درقرآن

ازعجایبی که خداوندتبارک وتعالی درقرآن مجید قرارداده است سوره ای است که نام مبارک آن ” اللیل ” به معنای ” شب ” می باشد ….

ادامه مطلب…

 

نمازبرای درمان پیری زودرس

پژوهشگران براین عقیده اند که فعالیت بدنی بیشتر زندگی سالم تری را به دنبال دارد . نتایج یک بررسی که ازسوی ….

ادامه مطلب…

 

پیاده روی به سوی مساجد

تمام بررسی های پزشکی جدید براهمیت ورزش پیاده روی دردرمان بسیاری از بیماریها ودر راس آنها فشارخون ، ….

ادامه مطلب…

 

اسراربرخاستن درشب

درکتاب ” نسخه های ارزشمند اثبات شده واسراردرمان طبیعی ” که به زبان انگلیسی ازسوی مجموعه ای ازمؤلفین آمریکایی درسال ۱۹۹۳ به چاپ رسید….

ادامه مطلب…