۲۸

خانه عنکبوت

حشره شناسان به تازگی به این نتیجه رسیده¬اند که خانه عنکبوت از ضعیف¬ترین خانه-هاست، هم¬چنین خانواده عنکبوت،….

ادامه مطلب…

 

رازهای شتر

هیچ حیوانی به اندازه شتر قادر به تحمل شرایط سخت صحرا نیست، شرایطی که گاه حیوانات دیگر….

ادامه مطلب…

 

حیوانات دروغ می¬گویند!

آخرین کشفیات علمی نشان می¬دهد که حیوانات نیز مانند انسان¬ها دروغ می¬گویند و در کارها غل و غش می¬کنند….

ادامه مطلب…

 

حیوانات، بلایای طبیعی را پیش¬بینی می¬کنند

در سال ۲۰۰۴ میلادی قبل ازوقوع حادثه سونامی در سواحل اندونزی و کشته شدن هزاران نفر، ….

ادامه مطلب…

 

قورباغه، زلزله را پیش¬بینی می¬کند!

دانشمندان می¬گویند قورباغه¬های کوچک در جاهایی دور از منطقه زلزله دور هم جمع می-شوند. ….

ادامه مطلب…

 

شگفتی¬های زنبورعسل

دانشمندان از عملیات و رفتارهای منظم و پیچیده¬ای که زنبورعسل انجام می¬دهد تا ثمره-اش، عسل باشد، ….

ادامه مطلب…

 

چشم زنبور عسل

دانشمندان به تازگی دریافتند که زنبورعسل به وسیله اشعه ما وراء بنفش می¬بیند. به همین دلیل وقتی زنبور….

ادامه مطلب…