۲۵ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۲۵

آسمان و نیروی جاذبه

ستاره شناسان دریافته اند نیروی “گرانش”، که تا قرن ۲۰ کشف نشده بود….

ادامه مطلب…

 

عظمت جهان

به گفته کیهان شناسان، پیش از این مردم قدیم باور داشتند که جهان کوچک و محدود است….

ادامه مطلب…

 

گیاهی که از حشرات تغذیه میکنند

گیاهانی وجود دارند که از حشرات تغذیه می¬کنند! این گیاهان موادی را از خود ترشح می¬کنند که سبب جذب حشرات به سمت آنها می شود. همچنین این گیاهان از مویرگ های بسیار ظریفی برخوردار هستند….

ادامه مطلب…

 

پل های زنده

  در مواقع اضطراری، مورچه ها پلی از جنس مورچه های زنده می سازند….

ادامه مطلب…

 

کیهان و سخنرانی

ستاره شناسان کشف کرده اند که کیهان در میلیاردها سال پیش و در مراحل اولیه….

ادامه مطلب…

 

ستاره شناسان کشف کرده اند که کیهان در میلیاردها سال پیش و در مراحل اولیه….

  ستاره شناسان کشف کرده اند که کیهان در میلیاردها سال پیش و در مراحل اولیه….

ادامه مطلب…

 

خطرات ناشی از زل زدن به زنان

اخیراً تعدادی از دانشمندان در مورد تاثیر زل زدن به زنان و تداوم چنین نگاههایی را بر روی مردان انجام داده¬اند….

ادامه مطلب…