۲۲

خوشبختی و قلب

یک تحقیق آمریکایی جدید نشان داده است که اندکی خوشبختی ، تاثیر مثبتی بر سلامتی قلب و ثبات….

ادامه مطلب…

 

اثر مخصوص مغز

دانشمندان به تازگی دریافته اند که مغز نیز (مانند انگشتان) اثر دارد و مغز هر یک از ما همواره….

ادامه مطلب…

 

زیباییهای عددی قرآن کریم : درب های بهشت ودرب های جهنم

(ابواب) جمع کلمه ی (باب) وبه معنی (درب) می باشد….

ادامه مطلب…

 

خرما و تولد

دانشمندان می¬گویند که ماهیچه¬ی رحم در مرحله¬ی وضع حمل بیشترین نیاز را به قند طبیعی دارد که به عنوان غذایی برای این ماهیچه¬ی نسبتا بزرگ به شمار می¬رود….

ادامه مطلب…

 

خرما برای سیستم غذایی

دارا بودن مجموعه¬ی وسیعی از عناصر غذایی….

ادامه مطلب…

 

آب و خرما

محققان علم تغذیه بیان کرده¬اند که روزه (پرهیز غذایی) کارآمد می بایست متکی به آب و مواد قندی طبیعی باشد و قند….

ادامه مطلب…

 

بیماریهایی که خرما آن را درمان می¬کند

امروزه بسیاری از پژوهشگران می¬گویند که خرما غذایی ایده آل برای درمان بیش از صد نوع بیماری است. از آن جمله….

ادامه مطلب…