۱۶

رکوع و سجود

یک بررسی علمی می گوید: رکوع و سجدهء نماز، ماهیچه های شکم، ساق و ران پاها را….

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۲۰

دانشمندان اخترشناس براین باورند که عالم هستی به صورت شگفت آوری درحال توسعه وانبساط می باشد واین توسعه ی کیهانی….

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۱۹

دراین آیه ی شریفه تأکیدشده است که انسان اعمال خود رادرروزقیامت درمقابل خویش می یابد …..

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۱۸

اعتقاد متداول درعصرنزول قرآن کریم این بود که “ستاره ی شعرا” که پرنورترین ستاره درآسمان شب بوده وحدود ۲۰ برابر….

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۱۷

حال اگربه عصرحاضرنظری بیندازیم، خواهیم دید که موسیقی وانتشارش درتمام جوامع به شکلی غیرقابل تصوررواج یافته است که ازجمله….

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۱۶

اگرامروزه نظری بیندازیم به اختراعات جدیدی همچون : سفینه های فضایی ، اینترنت ، موبایل ، تلویزیون ، ماهواره….

ادامه مطلب…

 

اعجازغیبی۱۵

امروزه مغازه های فروش مسکرات دربسیاری ازکشورهای اسلامی دایرمی باشد ومشروبات الکلی را به نام هایی غیرازنام رایج آن می شناسند….

ادامه مطلب…