۱۳ – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

۱۳

نماز ماهیچه های بدن را قوی می کند

نماز از بهترین انواع  ورزش به شمار می رود، زیرا  در طول حیات مؤمن و بانظامی بسیار دقیق، همراه است و در نتیجه فرد از بیماری….

ادامه مطلب…

 

نماز فشار خون را کم می کند

پژوهشگران می گویند که ایمان برای استمرار وجود بشر بسیار ضروری است؛ زیرا او را….

ادامه مطلب…

 

نماز سلولهای مغز را فعال می کند

وقتی که انسان در نمازش مقابل خداوند می ایستد و قلب خود را متوجه خالقش می کند و بهشت، جهنم و حوادث روز قیامت و معانی آنچه….

ادامه مطلب…

 

نماز دستگاه ایمنی را تقویت می کند.

یک تحقیق جدید نشان داده است که میانگین بهبودی بیماری،برایبیمارانی که بر نماز مداومت دارند سریع تراست؛ زیرا نماز قلب هایشان….

ادامه مطلب…

 

نماز برای مادر باردار مفید است

پژوهشگران میگویند: که زن باردار از حرکات نماز برای قوی کردن ماهیچه هایش و گردشخون بهره می برد و فشاری که جنین بر پاها….

ادامه مطلب…

 

نماز آلزایمر را به تأخیر می اندازد

کتاب جدیدی که به تازگی از محقق  “نیوبرگ” از دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده منتشر شده است، در یافته است که ایمان به خداوند….

ادامه مطلب…

 

نگاه کردن به زنان نا محرم

دانشمندان ثابت کرده اند که استمرار نگاه کردن به زنان، غرایز آدمی را بر می انگیزد….

ادامه مطلب…