سخن اولیه_initial speech

بهتان عدد سازی: در عصر ما که بسیاری مسیحیان که خود را منسوب به عیسی بن مریم (س) کرده اند ولی او را  بت و خدای خود قرار داده اند در عصر ما بسیاری از یهودیان که خود را منسوب به موسی (ع) کرده اند اما تنها آنچه از فرامین او که موافق

میلشان است قبول کرده و آنچه مخالف میلشان است و همچنین کسانی که مخالف میلشان از سخنان موسی (ع) می گویند می رانند و حتی به قتل می رسانند و بالاخره آن مسلمانی که خویش را منسوب به محمد بن عبدالله (ص) می کنند اما تنها او و فرزندان او را بت خویش و وسیله کسب عزت در بین مردم قرار داده اند. خود را از حقیقت توحید و عبودیت الله (تعالی) بسیار دور کرده اند .

ما خوشحالیم کسانی با ما مخالفت می کنند که آنکه اعتقادی به خداوند یکتا ندارند بلکه مخالفت هم می کنند. ما اعتقاد دا ریم تنها از خداوند باید کمک خواست و عبادت در همه جوانب اعم از دعا، نذر، سجده، رکوع ، طواف قسم ذکر ، راز و نیاز و … فقط برای خداوند واحد انجام شود و ذره ای از این عبادات را به نزد غیر خدا حتی پیامبران و لو عیسی بن مریم یا عزیز یا محمد نباید ارائه شود و همه نوع عبادات از جمله دعا فقط به نزد خدا و از درگاه او درخواست شود و اگر ذره از آن به نزد غیر خدا و لو یک پیامبر ارائه شود دچار شرک شده ایم و طبق آیات ۱۱۶ و ۴۸ سوره نساء شرک تنها گناه نابخشنودی است .

پس به قلعه محکم ، پناه دهنده ای بسیار قوی و بزرگ ، یاوری شکست ناپذیر ، با گفتن لااله الا الله ایمن شوید . آنقدر با زبان بگویید تا قلبتان با شما هم آوا شود و به وجد آیید و آنقدر با تمام قلبتان بگویید تا روحتان تسلیم شود و این یعنی اسلام .برای حسن ختام سخنی از  آخرین پیامبر می آورم : « من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه قال و ما هی الاخلاص قال ما یحجزه عن محارم الله » « کسی که یک بار با اخلاص لااله الا الله بگوید داخل بهشت می شود . سئوال شد اخلاص چیست ؟ فرمود : آنچه (آنطورکه) انسان را از حرام باز دارد .» .

 

لازم می دانم متذکر شوم این شگفتیهای قران دلیل بر رد یا قبول نظریه یک گروه یا فرقه از مسلمانان بر یک عقیده نیست و قطعا برداشتهای ما از شگفتیهای قران دلیل رد یا قبول نظریه گروهی از مسلمانان در رد یا قبول گروه دیگر نیست و آنچه از سوی خداوند متعال   اعم از محکم یا متشابه نازل شده در حیطه اعتقادی جمهور مسلمانان ملاک می باشد و هیچ شخص یا گروه و فرقه ای نمی تواند با هیچ دلیلی بدیهیات کتاب و روش مسلمانان را به هر دلیل یا برداشتی ولو کشف نوعی رموز قرآنی منکر شود چرا که به نظر بنده همه چیز می تواند نسبی باشد جز ذات مقدس الهی و سخنان او . نتیجه اینکه هیچ یک از این شگفتیهای قران نمی تواند برای رد متن صریح سخن خداوند  متعال یا سیره صحیحه ائمه هدی مورد استناد قرار گیرد بلکه ممکن است برداشت سطحی و ناقص ما از شگفتی های قران در موضوع خاص باشد بنابراین شگفتی های قران دلیل نظم و بالطبع حقانیت قران است و برداشت از این نظم و تناسب و تقارن برای رد یا اثبات مسائل اختلافی مسلمین تفسیر به رای است وفاقد حجیت.