حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲ Friday, 22 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 137 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 8695 تعداد دیدگاهها : 11×
اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف :
02 فوریه 2018 - 14:49
شناسه : 375
بازدید 23
0

اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف : درمورد حلف که ۱۳مورد در قرآن تکرار شده به ترتیب از اول قرآن : نساء ۶۲ –مائده ۸۹-توبه ۴۱ و ۵۵ – و -۶۱ و – ۷۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۱۰۶ و سوره مجادله ۱۴ و ۱۸( دوبار ) قلم ۱۰ اگر واژه یحلفون و […]

ارسال توسط :
پ
پ

اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف :

درمورد حلف که ۱۳مورد در قرآن تکرار شده به ترتیب از اول قرآن :

نساء ۶۲ –مائده ۸۹-توبه ۴۱ و ۵۵ – و -۶۱ و – ۷۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۱۰۶ و سوره مجادله ۱۴ و ۱۸( دوبار ) قلم ۱۰

اگر واژه یحلفون و سیحلفون که از مشتقات حلف است را به عنوان مرکز ثقل قرار  دهیم واژه یحلفون در آیه ۶۱ سوره توبه وسط قرار می گیرد و دو واژه یحلفون دیگر دو طرف آن و دو واژه سیحلفون دو طرف این دو به طرف اول و آخر قرآن و حال اگر از آیه ۶۱ سوره توبه که مرکز بود به طرف اول قرآن بشماریم ۴ مورد واژگان مشتق از حلف قرار می گیرد و اگر به طرف آخر قرآن برویم ۸ مورد این واژگان مشتق از حلف تکرار شده که حالت دو برابری در آن دیده می شود علاوه بر اینکه از هر دوسو از آیه ۶۱ سوره توبه دقیقا بدون فاصله ۲ واژه یحلفون دو طرف یحلفون است و دو واژه سیحلفون بدون فاصله در دو طرف این سه واژه یحلفون تکرار شده .

در مورد قسم نیز این مصداق تکرار شده البته از مجموع ۳۳ بار تکرار مشتقات قسم ۹ مورد آن در مورد تصاوی دو چیز است که حذف می کنیم ۲۴ مورد می ماند حال ترتیب قرار گرفتنشان به دو طرف قرآن و قرار ذیل است.

مائده ۵۳ و ۱۰۶ و ۱۰۷ – انعام ۱۰۹ – اعراف ۲۱ و ۴۹ – ابراهیم ۴۴ – —- نحل ۳۸ نور ۵۳ (دوبار ) —– و نمل ۴۹ –روم ۵۵ و فاطر ۴۲ و واقعه ۷۵ و ۷۶ –قلم ۱۷ –حاقه ۳۸-معارج ۴۰- قیامت ۱ و ۲ – تکویر ۱۵- انشقاق ۱۶ – فجر ۵ –بد۱ .

حال اگر از مشتقات اقسموا بخواهیم حساب کنیم که ۴مورد تکرار شده اند و در  دو آیه نحل ۳۸ و نور ۵۳ که این دو واژه اقسموا بدون فاصله در کنار همدیگر قرار گرفتهاند مرکز سقل قرار دهیم آنگاه از دو سوی این دو به طرف اول قرآن برویم ۷ مشتق کلمه ی قسم در ۷ آیه تکرار شده و اگر به طرف آخر قرآن برویم ۱۴ بار در ۱۴ آیه تکرار شده که حالت دو برابری مانند مشتقات واژه حلف دیده می شود .

اعجاز عن ”  قسم و حلف  ”

إذا استخدمنا کلمه یحلفون و سیحلفون ، والتی هما مشتقات حلف ، کالکلمه الوسطى. توضع کلمه یحلفون فی منتصف الآیه ۶۱ من الآیه فی وسط التوبه ، والکلمتین هما الوجهان الآخران لها والکلمتان للمقطع على جانبی الاثنین. إذا عدنا من الآیه ۶۱ من سوره التوبه إلى الجزء الأول من القرآن ، تستمد ۴ کلمات من الحلف ، وإذا ذهبنا إلى الجزء الأخیر من القرآن ، فإن ۸ من هذه المصطلحات مشتقه من حلف ، وهناک حاله مزدوجه فیها. تتألف کل من هاتین الآیتین من الآیه ۶۱ من سوره توبه ، بدون مسافه ، من کلمتین من جانبی الجانبین ، وتتکرر کلمتان من سیحلفون بدون فراغات على جانبی الکلمات الثلاث من یحلفون.

فی حاله قسم ، تتکرر هذه الحاله أیضًا من إجمالی ۳۳ نسخه مکرره من مشتقات قسم ، ۹ منها مساویه إلى الأمرین اللذین نزیلهما. ۲۴ قطعه متبقیه. الآن ترتیبهم على جانبی القرآن هو کما یلی.

مائده ۵۳ و ۱۰۶ و ۱۰۷ – انعام ۱۰۹ – اعراف ۲۱ و ۴۹ –ابراهیم ۴۴ – —– نحل ۳۸ نور ۵۳ (دوبار ) —– و نمل ۴۹ –روم ۵۵ و فاطر ۴۲ و واقعه ۷۵ و ۷۶ –قلم ۱۷ –حاقه ۳۸-معارج ۴۰- قیامت ۱ و ۲ – تکویر ۱۵- انشقاق ۱۶ – فجر ۵ –بد۱ .

إذا عدنا من مشتقات اقسموا ، التی هی أربع تکرارات ، فتمرکز فی آیتین من نحل ۳۸ و نور۵۳ ، وهما المصطلحان اقسموا دون بعد لبعضهما البعض(قریب معا) ، ثم نذهب من الجانبین إلى الجزء الأول من القرآن. ۷ یتکرر مشتق من کلمه أقسم فی ۷ آیات ، وإذا ذهبنا إلى الجزء الأخیر من القرآن ، فإننا نکرر ۱۴ مره فی ۱۴ الآیات  ، حیث ینظر إلى وضع الشطرین کمشتقات للکلمه حلف.

ترجمه الجدیده

فی حاله الآیه التی۱۳ تکررت فی القرآن لأول مره فی القرآن:

سوره النساء۶۲-مایدا۸۹-توبه۴۱-۵۵-و-۶۱و-۳۷و۹۴و۹۵و۱۰۶وسوره الخلاف۱۴و۱۸(مرتین) قلم۱۰

إذا کانت الکلمه یحلفون و سیحلفون ضع الکلمه کمرکز الثقل الذی هو مشتق العکس یحلفون

فی الآیه۶۱ سوره التوبه تقع فی الوسط وکلمتین یحلفون الوجهان الآخران منه وکلمتان وجهان الجانبین إلى الجانبین الأول والأخیر من القرآن والآن إذا کانت الآیه۶۱ الوجهان الآخران منه وکلمتان وجهان الجانبین إلى الجانبین الأول والأخیر من القرآن والآن إذا کانت الآیه۴ إنه یأتی من مفردات العکس ، وإذا ذهبنا إلى نهایه القرآن ۸حاله المفردات الاشتقاقیه المتکرره التی تُرى فیها الحاله ذات شقین بالإضافه إلى آیتین من کل آیه۶۱ سوره التوبه هی بالضبط دون مسافه ۲الکلمه یحلفون الجانبین یحلفون هی کلمتین سیحلفون لا مسافات على جانبی هذه الکلمات الثلاث یحلفون المتکرره.

فی حاله القسم ، یتکرر هذا أیضًا بالطبع۳۳ فی کثیر من الأحیان قسم المشتقات المتکرره۹ الشیء عن الصور هو شیئان نتخلص منهما۲۴ یبقى أن یتم ترتیبهم على جانبی القرآن وما یلی.

مایدا۵۳و۱۰۶و۱۰۷- الأنعم۱۰۹- العراف۲۱و۴۲ – إبراهیم۴۴- نحل ۳۸ نور۵۳(مرتین)- نمل۴۹-روم۵۵ و فاطر ۴۲  الحدث۷۵و۷۶- القلم۱۷-الحق۳۸-المعرفه۴۰-القیامه۱و۲-تاکیفار۱۵-الحشکه۱۶-الفجر۵-بد۱

الآن ، إذا کنت ترید حساب مشتقات المعادلات،۴ تتکرر الحالات فی اثنین من الآیات نحل۳۸ ونور۵۳ لوضع الکلمتین معًا دون انقطاع ، لتوسیط القطب ، ثم انتقل من الکلمتین إلى أول القرآن ۷ مشتق کلمه ی قسم فی۷ تتکرر الآیه وإذا ذهبنا إلى نهایه القرآن ۱۴ مرات على ۱۴ تنص الآیه المتکرره على أن الحاله ذات شقین تعتبر مشتقه من الکلمه المقابله.

Miracles of “oath and oath”

In Arabic, the two words swearing and swearing  قسم و حلف    are used in the same sense, that is, swearing

If we use his pen, they swear and swear, which are the derivatives of a pact, such as the middle word. In the middle of verse 61, he is placed in the center of the pen. The two sides are the other two sides and the two words are on the sides of the two. If we return from verse 61 to the first part of the Qur’an, we derive 4 words from the covenant, and if we go to the last part of the Qur’an, 8 of these terms are derived from a pact. Each of these two pieces of Ai-61 consists of a top line, without a distance, of two words on either side of the side, and two letters of the syllabus repeat without spaces on the sides of the three words of the pronouns.

In this case, this situation is also repeated in a total of 33 replicates of Section 9 derivatives, equal to the two orders we have removed. 24 pieces remaining. Now their arrangement on both sides of the Qur’an is as follows.

Tables 53, 106 and 107 – Anam 109 – customs 21 and 49 – Brahim 44 – – bees 38 Nur 53 (Dubar) – and ants 49 – Rum 55 and Fater 42 and its reality 75 and 76 – 40 – 1 – and 2 – – 15 – split – 16 – Dawn 5 – 1.

If we come from derivatives that are divided into four verses, it is concentrated in two verses of 38 and Noor 53, the terms that are divided without each other (close together), and then we go from both sides to the first part of the Qur’an. 7 A derivative of his penance is repeated in 7 verses, and if we go to the last part of the Qur’an, we repeat 14 times in 14 verses, where the two parts are regarded as derivatives of the word

Miracles du «serment et du serment»

En arabe, les deux mots jurant et jurant قسم و حلف  sont utilisés dans le même sens, c’est-à-dire jurant
Si nous utilisons sa plume, ils jurent et jurent, qui sont les dérivés d’un pacte, comme le mot du milieu. Au milieu du verset 61, il est placé au centre de la plume. Les deux côtés sont les deux autres côtés et les deux mots sont sur les côtés des deux. Si nous revenons du verset 61 à la première partie du Coran, nous tirons 4 mots de l’alliance, et si nous allons à la dernière partie du Coran, 8 de ces termes sont dérivés d’un pacte. Chacun de ces deux morceaux d’Ai-61 se compose d’une ligne supérieure, sans distance, de deux mots de chaque côté du côté, et deux lettres du programme se répètent sans espaces sur les côtés des trois mots des pronoms.
Dans ce cas, cette situation se répète également dans un total de 33 répliques de dérivés de la section 9, égal aux deux ordres que nous avons supprimés. Il reste 24 pièces. Maintenant, leur arrangement des deux côtés du Coran est le suivant.
Tableaux 53, 106 et 107 – Anam 109 – coutumes 21 et 49 – Brahim 44 – – abeilles 38 Nur 53 (Dubar) – et fourmis 49 – Rum 55 et Fater 42 et sa réalité ۷۵ et 76 – 40 – 1 – et 2 – – 15 – split – 16 – Dawn 5-1.
Si nous venons de dérivés qui sont divisés en quatre versets, il est concentré en deux versets de 38 et Noor 53, les termes qui sont divisés l’un sans l’autre (rapprochés), puis nous allons des deux côtés à la première partie de la Coran. 7 Un dérivé de sa pénitence est répété en 7 versets, et si nous allons à la dernière partie du Coran, nous répétons 14 fois en 14 versets, où les deux parties sont considérées comme des dérivés du mot.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.