حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲ Friday, 22 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 137 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 8695 تعداد دیدگاهها : 11×
اعجاز عیسی بن مریم:
02 فوریه 2018 - 17:57
شناسه : 437
بازدید 21
3

  ۶۱- اعجاز عیسی بن مریم: ۱۶ ایه  در ۱۶ تکرار در۸ سوره ۳٫تنها سوره ای که در ان ۶ بار در ان,کلمه ی عیسی بن مریم آمده.دو تکرار وسط قرآن یعنی موارد ۸ و ۹که از ۱۶ مورد موارد وسط است.این دو مورد یعنی ۸ و ۹ مورد وسط این سوره یعنی سوره پنجم  […]

ارسال توسط :
پ
پ

 

۶۱- اعجاز عیسی بن مریم:

۱۶ ایه  در ۱۶ تکرار در۸ سوره

۳٫تنها سوره ای که در ان ۶ بار در ان,کلمه ی عیسی بن مریم آمده.دو تکرار وسط قرآن یعنی موارد ۸ و ۹که از ۱۶ مورد موارد وسط است.این دو مورد یعنی ۸ و ۹ مورد وسط این سوره یعنی سوره پنجم  هستند.یعنی موارد ۳ و ۴ از ۶ تکرار این سوره است.و به هر طرف دو عیسی بن مریم دیگر است.یعنی آیات ۱۱۰ و ۱۱۲ سوره پنجم یعنی مائده است.که هردو تنها مواردی اند از ۱۶ مورد که با اذ قال ان شروع میشوند.که یکی درباره درخواست خداوند واحد از عیسی برای نعمت های مختلفی اعم از معجزه و غیره میباشد.یکی از درخواست های حواریون برای معجزه و برای سخن عیسی بن مریم برای ازمایش خداوند یکتا. در سوره ۵،۶ مرتبه عیسی آمده بن مریم و ۳ مرتبه بن مریم مجموعا ۹ مرتبه ودر مجموع ۶ مرتبه هم بن مریم که با ۱۶ مرتبه میشود ۲۲ مرتبه.در سوره ۵،۹ مرتبه بن مریم آمده است و اولین سوره ای که بن مریم در ان امده،سوره ۹ و اولین سوره که عیسی بن مریم آمده سوره ۱۹ است.بعد سوره ۵،۵ مرتبه عیسی بن مریم آمده و ۸ مرتبه بن مریم آمده.و قبل سوره ۵،۵ مرتبه عیسی بن مریم آمده است.

ارزش ابجد عیسی بن مریم ۴۹۳ است که جمعش نیز مانند تکرارش ۱۶ میشود.تعداد حروف اولین ایه ای که کلمه عیسی بن مریم امده ۱۳۴ است که جمعش ۸ میشود یعنی نصف تکرار این کلمه در قران.از این کلمه (عیسی بن مریم)اول تا ابتدای سوره ۶۰۲۰ حرف که جمعش ۸ میشود و تا انتهای سوره(۱۹۵۱۰)حرف که جمعش ۱۶ میشود.البته تا ابتدای قران ۶۱۵۹ حرف و تا مورد بعدی ۱۵۳۳۹ حرف که جمع هر دو ۲۱ میباشد.در دومین تکرار هم سوره ۲ ایه ۲۵۳ تا انتهای ایه بعد از این کلمه ۱۳۴ حرف که جمعش ۸٫از دومین کلمه عیسی بن مریم تا سومین ان تعداد ۷۳۳۸ حرف است که جمعش مانند فاصله بین اول و دوم باز ۲۱ میشود.حروف ایه هم ۲۰۱ است.در مورد سومین تکرار تا انتهای سوره ۱۱۳۶۵ حرف است که جمعش ۱۶ میشود.و تا ابتدای سوره ۳۱۷۸ که جمعش ۱۹ دو ایه ۸۸ است.مورد چهارم تا انته۱ی این ایه بعد از این کلمه ۹۷ حرف که جمعش ۱۶ میباشد و تا ابتدای سوره ۱۴۱۶۹ حرف که جمعش ۲۱ میباشد.مورد پنج تا مورد بعدی ۵۶۲۶ که جمعش ۱۹ و حروف ایه ۲۰۹٫مورد ششم تا ابتدای قران ۶۱۰۹۰ جمعش ۱۶ و تا مورد بعد ۳۰۲۳۷ که جمعش ۸٫شانزدهمین مورد مجموع بن مریم به سوره ۱۹ میرسد.یعنی مریم (ع) و ایه ۱۶ سوره ۱۹ به صورت جامع برای اولین بار داستان عیسی بن مریم و مادرش را می آورد.ایه مربوطه قول باطل یهود و نصاری بر فرزند داشتن خداوند که مسیحیت قائل به سه گانگی هستند ایه اش ۳۰ سوره نهم است.یعنی ۳*۳ و از این قسمت که سخن مسیحیان بر فرزند خداوند بودن عیسی بن مریم است تا اول ایه ی ۳۹حرف دارد و ارزش ابجدش ۱۱۹ است.و تا اخر ایه  ۵۶ حرف و تا ابتدای سوره ۲۴۰۹ حرف و تا اخر سوره ۸۴۲۷ حرف که جمعش ۲۱ می باشد.

نکته:(این اعداد طویل یعنی تعداد حروف تا اول یا آخر سوره یا قرآن ممکن است صحیح نباشد)

 

جمله کن فیکون در ۸ مورد ۸ آیه و ۷ سوره آمده و موارد آیات ۳/۴۷ و ۳/۵۹ درباره خلقت عیسی بن مریم است با ۱۲ فاصله که به محض اینکه خداوند متعال فرمود: موجود شو، پس حضرت عیسی (ع) در شکم حضرت مریم (ع) خلق شد .

 

 

 

[۱/۶،‏ ۲۱:۳۶] ماری: Das wunder jesus sohn von maria

۱۶ vers in 16 wiederholung in 8 sure

Die einzige sure in diesem 6 mal,worte jesus sohn von maria bekommt.2 wiederholung zwischen ghoranin der fälle 8.9 zwischen innen sure fünf sind.fälle 3.4 wiederholung von sure 6 mal ist.zu jeden zeite 2 mal jesus sohn von maria ist.nämlich in 110 und 112 sure maede dass beide einzige fälle sind von 16 fälle dass mit az ghal beginnen. Dass eine über gott einheit bitte von jesud für verschiedene segen von wunder und … Sind.

Eine bitte der apostel von jesus für prüfen Gott.

In der sure 5,6 mal jesus bekommt und 3 mal sohn maria dass insgesamt 9 mal und insgesamt 6 mal auch sohn maria dass mit 16 mal das geht 22 mal. In sure 5.9 mal sohn maria bekommt und erste sure dass sohn maria in diesem bekommt, sure 9 und erste sure dass jesus sohn von maria bekommt sure 19 ist. Dann sure 5,5

[۱/۶،‏ ۲۲:۰۱] ماری: Jesus sohn von maria bekommt und 8 mal sohn maria bekommt.und ehe sure 5.5 mal jesus sohn von maria bekommt.

Preis Abjad jesus sohn von maria 493 ist dass zusammenfassung selbe es wiederholt sich das geht 16.anzahl buchstabe erst vers dass wort jesus sohn von maria bekommt 134 ist dass zusammen das geht 8 bedeutet hälfte wiederholung diesem wort in ghoran.

Von diesem wort (jesus sohn von maria) zuerste bis anfang sure 6020 die buchstabe,dass sammelst 8 wird und  bis ende sure (19510) buchstabe dass zusammenfassung  ۱۶ wird aber bis erste ghoran 6159 buchstabe und bis nächste fall 15339 buchstabe dass zusammenfassung beide 21 wird .in zweite widerholung auch sure 2 vers 253 bis ende nächste vers von diesem wort 134 buchstabe dass zusammenfassung ist 8.von zweite wort jesus sohn von maria bis dreite anzahl 7338 buchstabe ist.

Dass zusammenfassung auch abstand zwischen erst und zwei auch 21 wird . Buchstabe vers auch 201 ist.

Über dreite wiederholung bis ende sure 11365 buchstabe ist dass zusammenfassung 16 wird.

Und bis anfang sure 3178 dass zusammenfassung 19 zwei vers dann 88 ist.fall vier bis ende 1 diesem vers nächste diesem wort 97 buchstabe dass zusammenfassung 16 wird.und bis zuerste sure 14169 buchstabe dass zusammenfassung 21 wird.fall fünf

[۱/۶،‏ ۲۲:۳۷] ماری: Bis nächste fall 5626 dass zusammenfassung 19 und buchstabe vers 209. Fall sechs bis zuerste ghoran 61090 zusammenfassung 16 und bis nächste fall 30237 dass zusammenfassung 8.sechzehnter fall gesamtheim sohn von maria in vers 19 bekommt.bedeutet maria und vers 16 sure 19 in form universell für zuerste mal geschichte jesus sohn von maria und seine  mütter bekommen.vers zugehörig versprechen ungültig jude und christen einem sohn haben,der einem gott hat dass christentum glaubt an dreieinigkeit sind.

Vers 30 sure neun ist.bedeutet 3*3 und von diese teil dass rede christentum auf den sohn gottes sein.jesus sohn von maria ist bis erste vers 39 buchstabe hat und preis Abjad 119 ist.und bis ende vers 56 buchstabe und bis zuerste sure 2409 buchstabe und bis ende sure 8427 buchstabe dass zusammenfassung 21 wird.

Punkt:(dies zahlen länglich bedeutet buchstabe bis erst oder end sure oder ghoran es ist möglich nicht korrekt.)

 

ایتالیایی

۶۱-I Miracoli di Gesù,il figlio di Maria. 16 in 16 ripetizioni in 8 versetti. In un versetto Gesù venne nominato in una parte 8 volte e nell’altra 8 volte la cui somma fa 16.

A yaat 112 e 110 si presenta nel 5 versetto . La richiesta di Dio nei confronti di Gesù era che che i suoi miracoli dassero benessere alla gente . Nel versetto 6 compare Gesù ۵ volte 3 volte Maria per un totale di 9 volte e la somma di 6 volte nome di Maria con 16 volte diventa 22. Nel versetto 9 compare 5 figlio di Maria nel primo versetto che nome di Maria Viene detto e primo versetto nome di Gesù e anche nel versetto 19 .La data importante di Gesù figlio di Dio e 493 che la somma di questi numeri fa 16 quantità delle lettere nel prima parte di Gesù è ۱۳۴ che la somma fa 8 Mita di questi numeri fanno 8da prima versetto 60 20 che sempre la somma fa 8 La prima parte di Corano 6159 e alcune volte 1539 Che la somma di entrambi da seconda volta in questo verso dal secondo nome di Gesù figlio di Maria il secondo versetto c’è il nome di Gesù è la somma di 7338 è ۲۱ le parole del versetto è ۲۰۱Nel terzo a versetto 11365 parole che la somma fa 16 il primo versetto 3178 che la somma 19 in due versetto 88

Numero quattro questo versetto si è parole 97 che la somma fa 16 e fino prima versetto 14169 che la somma fa 21 numero cinque nel periodo nel numero 5626 che la somma 19 e loro parole del A.I.E. 209 numero sei nel prima a farti il Corano 61090 la somma fa 16 e successivo 30237 che la somma fa 16º parole verso di figlio di Maria e nel versetto 19 significa Maria e parte disse dice di versetto 19 per prima volta nella storia di Gesù figlio di Maria e sua madre versetto per L’unica versetto di 39 parole M eccezionale 119 è l’ultima a versetto 56 e prima parole nella su rea 24 09 e l’ultima su real 8427 che la somma fa 21 icone in otto volte vede in otto rossore è versetto e sette age vere ma vorrebbe o Yeah intanto alla e viene detto che Gesù entra è stato creato nella pancia di Maria 105 miracoli di Gesù Gesù ۱۱ volte nel versetto quattro Gesù figlio di Maria tre volte ripete ripete nome di Gesù figlio di Dio Gesù due volte figlio di Dio una volta è qui che Gesù dice Dio e l’unico e venne scritto nel Corano è anche venuto nelle varie versetto nel Corano nel versetto 56 volte nome di Gesù figlio di Maria e nome di Maria da solo da in Corano sei volte e viene ripetuto È la prima parte del Corano che nome di Gesù viene scritto e versetto per 3 e. Versetto cinque e nel Corano sei volte viene ripetuto nome di Gesù e la metà viene ripetuto nome di Maria Nella terza versetto del Corano quantità nome di Gesù con versetti e nome di Maria e e la metà significa 22 volte viene scritto nome di Maria 11 anni di Gesù indirizzo di 70 due versetto cinque volte che nome di Gesù figlio di DioSi vede in varie volte sia la prima e alla fine di Corano vediamo nome di Gesù.

 

 

 

I Miracoli di Gesù,il figlio di Maria. 16 in 16 ripetizioni in 8 versetti. In un versetto Gesù venne nominato in una parte 8 volte e nell’altra 8 volte la cui somma fa 16.

A yaat 112 e 110 si presenta nel 5 versetto . La richiesta di Dio nei confronti di Gesù era che che i suoi miracoli dassero benessere alla gente . Nel versetto 6 compare Gesù ۵ volte 3 volte Maria per un totale di 9 volte e la somma di 6 volte nome di Maria con 16 volte diventa 22. Nel versetto 9 compare 5 figlio di Maria nel primo versetto che nome di Maria Viene detto e primo versetto nome di Gesù e anche nel versetto 19 .La data importante di Gesù figlio di Dio e 493 che la somma di questi numeri fa 16 quantità delle lettere nel prima parte di Gesù è ۱۳۴ che la somma fa 8 Mita di questi numeri fanno 8da prima versetto 60 20 che sempre la somma fa 8 La prima parte di Corano 6159 e alcune volte 1539 Che la somma di entrambi da seconda volta in questo verso dal secondo nome di Gesù figlio di Maria il secondo versetto c’è il nome di Gesù è la somma di 7338 è ۲۱ le parole del versetto è ۲۰۱Nel terzo a versetto 11365 parole che la somma fa 16 il primo versetto 3178 che la somma 19 in due versetto 88

Numero quattro questo versetto si è parole 97 che la somma fa 16 e fino prima versetto 14169 che la somma fa 21 numero cinque nel periodo nel numero 5626 che la somma 19 e loro parole del A.I.E. 209 numero sei nel prima a farti il Corano 61090 la somma fa 16 e successivo 30237 che la somma fa 16º parole verso di figlio di Maria e nel versetto 19 significa Maria e parte disse dice di versetto 19 per prima volta nella storia di Gesù figlio di Maria e sua madre versetto per L’unica versetto di 39 parole M eccezionale 119 è l’ultima a versetto 56 e prima parole nella su rea 24 09 e l’ultima su real 8427 che la somma fa 21 icone in otto volte vede in otto rossore è versetto e sette age vere ma vorrebbe o Yeah intanto alla e viene detto che Gesù entra è stato creato nella pancia di Maria 105 miracoli di Gesù Gesù ۱۱ volte nel versetto quattro Gesù figlio di Maria tre volte ripete ripete nome di Gesù figlio di Dio Gesù due volte figlio di Dio una volta è qui che Gesù dice Dio e l’unico e venne scritto nel Corano è anche venuto nelle varie versetto nel Corano nel versetto 56 volte nome di Gesù figlio di Maria e nome di Maria da solo da in Corano sei volte e viene ripetuto È la prima parte del Corano che nome di Gesù viene scritto e versetto per 3 e. Versetto cinque e nel Corano sei volte viene ripetuto nome di Gesù e la metà viene ripetuto nome di Maria Nella terza versetto del Corano quantità nome di Gesù con versetti e nome di Maria e e la metà significa 22 volte viene scritto nome di Maria 11 anni di Gesù indirizzo di 70 due versetto cinque volte che nome di Gesù figlio di DioSi vede in varie volte sia la prima e alla fine di Corano vediamo nome di Gesù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روسی

Слово чудо Иисус сын Марии (мир ему и благословение Аллаха) в Коране:

Глава ۱۶, стих ۱۶ повторяет ۸

 1. Только главу, в которой ۶ раз, в которых слово Иисуса, сына Марии. Два повторить Коран как ۸ и ۹ из ۱۶ случаев среднего. В середине ۸ и ۹ этой главы, глава пять. Случаи ۳ и ۴ из ۶ повторений стихов. И на каждой стороне Иисуса сына Марии, два других. В пятой главе Корана стихи ۱۱۰ и ۱۱۲٫ Оба случая являются лишь отправной ۱۶ принимая огнеупорные. Один Господь, одна просьба Иисуса милостей, начиная от чуда и другие. Один из апостолов просит чудес и Иисуса сына Марии, чтобы проверить на Аллаха. В главе ۵٫۶ и ۳ раза, Иисус, сын Марии, сын Марии, в общей сложности ۹ раз и в ۶ раз сын Марии, которая в ۱۶ раз ۲۲ раз. В главе ۵,۹ раза сын Марии и Марии в первой главе, которая гласит, Глава ۹ Глава ۱۹ и первая глава, что Иисус, сын Марии. Следующая Глава ۵ Иисус, сын Марии, был в ۵ раз и в ۸ раз сын Марии. И в главе ۵, Иисус, сын Марии, был в ۵ раз.

Слово Иисус, сын Марии на основе ۴۹۳ Abjd и сложить, как повторение ۱۶٫ Букв в первом стихе Число слово Иисус, сын Марии, которые добавляют до ۸ ۱۳۴, т.е. половина повторение этого слова в Коране. Из слова (Иисус, сын Марии) в начале первой главы, что добавить до ۸ символов ۶۰۲۰ и конец Сурат (۱۹۵۱۰) символов, которые будут добавлять до ۱۶ лет. Конечно, начало Корана на следующий пункт ۱۵۳۳۹ ۶۱۵۹ буквы слова сумма как ۲۱٫ Глава ۲, стих ۲۵۳ к концу второго повтора в следующем стихе этого слова ۱۳۴ письма, которые добавить до ۸٫ Второе слово Иисус, сын Марии в третьем письме, что общее количество ۷۳۳۸, такие как расстояние между первым и вторым отверстием ۲۱٫ Стих ۲۰۱ символов. Повторите до конца третьей главы является ۱۱۳۶۵ письма, которые добавляют до ۱۶ лет. И от слова ۹۷ букв, которые составляют в начале главы ۱۶ и ۱۴۱۶۹ является письмо, добавить до ۲۱٫ На следующий пять к стиху ۲۰۹ ۵۶۲۶, которые добавляют до ۱۹ букв. Шестой в начале Корана добавить до ۱۶ и до ۶۱ ۰۹۰ в ۳۰,۲۳۷, что добавить до ۸٫ Всего, сын Марии, является шестнадцатым глава ۱۹٫ А именно Марьям (АС) и стих ۱۶ главы ۱۹ является первым всеобъемлющим история Иисуса, сына Марии, и его мать. Стих обещание о детской пустоту Бога, что евреи и христиане верят в Троицу христианства являются его стихе ۳۰ главы девятом. ۳ * ۳, и что слова Иисуса сына Марии, есть Сын Божий, чтобы христиане на первом стихе ۳۹ буквы и ۱۱۹ значение Abjdysh. И до конца стих ۵۶ говорить и не говорить до тех пор, в начале главы и ۲۴۰۹ в конце главы ۲۱ является то, что общий объем ۸۴۲۷ знаков

The word miracle Jesus son of Mary (peace be upon him) in the Qur’an:

Chapter 16, verse 16 repeats 8

 1. The only chapter in which 6 times in which the word of Jesus, son of Mary. Two repeat the Quran as the 8 and 9 of the 16 cases the middle. The middle of the 8 and 9 of this chapter, the chapter five. The cases 3 and 4 of 6 repetition of the verses. And on each side of Jesus son of Mary, the other two. The fifth chapter of the Quran’s verses 110 and 112. Both cases are only the starting 16 by taking fireproof. One Lord, one request of Jesus for favors ranging from miracle and others. One of the apostles requests for miracles and Jesus son of Mary, to test for Allah. In Chapter 5.6 times and 3 times, Jesus the son of Mary, son of Mary, a total of 9 times and 6 times the son of Mary, which is 16 times 22 times. In Chapter 5,9 times the son of Mary and Mary in the first chapter, which reads, Chapter 9 and Chapter 19 is the first chapter that Jesus, son of Mary. Next Chapter 5, Jesus son of Mary, was 5 times and 8 times the son of Mary. And to chapter 5, Jesus son of Mary, was 5 times.

The word Jesus, son of Mary based on 493 Abjd and add up, like the repeat 16. The number of letters in the first verse the word Jesus, son of Mary, which add up to 8 134, ie half the repetition of this word in the Quran. Of the word (Jesus son of Mary) to the beginning of the first chapter that add up to 8 characters is 6020 and the end of Surat (19510) characters that will add up to 16. Of course, the beginning of the Quran to the next item 15339 6159 letter word is the sum of both 21. Chapter 2, Verse 253 by the end of the second repeat in the next verse of this word is 134 letters that add up to 8. The second word Jesus, son of Mary to the third letter is that the total number of 7338 such as the distance between the first and the second opening 21. The verse is 201 characters. Repeat until the end of the third chapter is 11365 letters that add up to 16. And from the word 97 letters that add up to the beginning of chapter 16, and 14169 is the letter that add up to 21. The next five to verse 209 of 5626, which add up to 19 letters. The sixth to the beginning of the Quran add up to 16 and up to 61,090 of the 30,237 that add up to 8. Total son of Mary, is the sixteenth chapter 19. Namely Maryam (AS) and verse 16 of chapter 19 is the first comprehensive story of Jesus the son of Mary and his mother. Verse promise on child void of God that Jews and Christians believe in the Trinity of Christianity are its verse 30 of chapter ninth. The 3 * 3, and that the words of Jesus son of Mary, is the Son of God to Christians on the first verse is 39 letters and 119 Abjdysh value. And until the end of verse 56 talking and talking until the beginning of Chapter 2409 and the end of chapter 21 is that the total 8427 characters

عیسى بن مریم کلمه معجزه (صلی الله علیه وسلم) فی القرآن الکریم:

الفصل ۱۶، الآیه ۱۶ تکرارات ۸

 1. الفصل الوحید الذی ۶ مرات فی أی کلمه من عیسى ابن مریم. اثنین من تکرار القرآن الکریم کما فی ۸ و ۹ من ۱۶ حاله فی الوسط. منتصف ۸ و ۹ من هذا الفصل، والفصل الخامس. الحالات ۳ و ۴ من ۶ تکرار الآیات. وعلى کل جانب من عیسى بن مریم، واثنین آخرین. الفصل الخامس لفی القرآن الکریم الآیات ۱۱۰ و ۱۱۲٫ کلتا الحالتین لیست سوى البدایه ۱۶ عن طریق اتخاذ حریق. رب واحد، طلب واحد یسوع لتفضل تتراوح بین المعجزه وغیرها. واحد من الرسل طلبات المعجزات وعیسى ابن مریم، لاختبار فی سبیل الله. فی الفصل ۵٫۶ مرات و۳ مرات، عیسى ابن مریم، ابن مریم، ما مجموعه ۹ مرات و۶ مرات ابن مریم، وهو ۱۶ مرات ۲۲ مرات. فی الفصل ۵،۹ أضعاف ابن مریم ومریم فی الفصل الأول، ونصها، الفصل ۹ والفصل ۱۹ هو الفصل الأول أن عیسى ابن مریم. الفصل المقبل ۵، عیسى ابن مریم، وکان ۵ مرات و۸ مرات ابن مریم. وإلى الفصل ۵، عیسى ابن مریم، وکان ۵ مرات.

کلمه یسوع ابن مریم على أساس ۴۹۳ Abjd وتضیف ما یصل، مثل تکرار ۱۶٫ عدد الحروف فی الآیه الأولى على کلمه یسوع، ابن مریم، التی تضیف ما یصل إلى ۸ ۱۳۴، أی نصف تکرار هذه الکلمه فی القرآن الکریم. کلمه (عیسى بن مریم) إلى بدایه الفصل الأول أن تضیف ما یصل إلى ۸ أحرف هو ۶۰۲۰ وحتى نهایه سوره (۱۹۵۱۰) حرفا من شأنها أن تضیف ما یصل الى ۱۶٫ بالطبع، بدایه من القرآن إلى البند التالی ۱۵۳۳۹ ۶۱۵۹ حرف الکلمه هی مجموع کل ۲۱٫ الفصل ۲، الآیه ۲۵۳ بنهایه تکرار الثانی فی الآیه التالیه من هذه الکلمه هو ۱۳۴ الرسائل التی تضیف ما یصل إلى ۸٫ الکلمه الثانیه عیسى ابن مریم إلى الرساله الثالثه هی أن إجمالی عدد ۷۳۳۸ مثل المسافه بین الأول وفتح الثانی ۲۱٫ الآیه ۲۰۱ حرفا. کرر حتى نهایه الفصل الثالث هو ۱۱۳۶۵ الرسائل التی تضیف ما یصل الى ۱۶٫ ومن کلمه ۹۷ الرسائل التی تضیف ما یصل إلى بدایه الفصل ۱۶، و+۱۴۱۶۹ هو الرساله التی تضیف ما یصل الى ۲۱٫ والخمس المقبله إلى الآیه ۲۰۹ من ۵۶۲۶، والتی تضیف ما یصل الى ۱۹ حرفا. السادس إلى بدایه القرآن تضیف ما یصل الى ۱۶ وتصل إلى ۶۱۰۹۰ من ۳۰۲۳۷ التی تضیف ما یصل إلى ۸٫ ابن إجمالی مریم، هو الفصل السادس عشر (۱۹). وهی مریم (ع) والآیه ۱۶ من الفصل ۱۹ هی قصه الشامله الأولى من عیسى ابن مریم وأمه. وعد آیه الفراغ الطفل من الله ان الیهود والنصارى یعتقدون فی الثالوث المسیحیه هی الآیه فی ۳۰ من الفصل التاسع. ۳ * ۳، وذلک على حد قول عیسى بن مریم، هو ابن الله للمسیحیین فی الآیه الأولى هو ۳۹ رساله و ۱۱۹ Abjdysh قیمه. وحتى نهایه الآیه ۵۶ تتحدث وتتحدث حتى بدایه الفصل ۲۴۰۹ ونهایه الفصل ۲۱ غیر أن مجموع ۸۴۲۷ حرفا.

 

 

 

 

الاعجاز فی کلمه عیسی بن مریم:

کلمات فی القران الکریم ویتکرر بعضهم وبینهم بعضا تقارن نسبتا. من هذه الکلمات کلمه عیسى بن مریم هذه الکلمه ست عشر مره فی القران فی جمیع المکررات فقط فی سوره الخمسه یعنی سوره المائده یاتی ۶ مرات و رقم هذه السوره من القران کان خامسا نعلم ان موارد الوسط فی هذه السوره من التکرارات کلمه عیسى بن مریم من سته موارد .مورد ثلاثه و اربعه و عجیب ان من جمیع تکررات یعنی ۱۶ الموارد هذا الموارد ثلاثه و اربعه فی هذه السوره وسط جمیع الموارد یعنی موارد ثمانیه و تسعه و رقم هذه تکررت ایه الایات ۱۱۰ و ۱۱۲ من سوره المائده و فقط هذا الموارد وسط جمیع الموارد الذی فیه کلمه عیسى ابن مریم یبدا هذا الایتین  بکلمتین اذ قال و باقی الایات یبداون بکلام الاخرى و متفاوتون مع سائر الایات فیه کلمه عیسی ابن مریم

مطلب الاخر   علمنا ان فی سوره الخمسه یستعمل ۶ مرات من کلمه عیسی بن مریم . و نعلم من قبل هذه السوره اربع سور و یستعمل فی هذه السور ۵ مرات ومن صوره الخمسه الى اخر القران یعنی ۱۰۸ سور.

مکرر سلامه عیسى بن مریم فقط خمس مرات یعنی تقارن قبل وبعد سوره خمسه مع خمس تکرار قبل و بعد هذه الصوره

مقلب الثانی طریقه استعمال الحروف فی اللغه العربیه القدیمه یعنی طریقه ال ابجد کان متفاوتا وقبل اشار الیه ونبدا ب ابجد هوز حطی الى اخر و یدلونه لکل حرف عدد خاص یعنی للالف عدد واحد للبیع عدد اثنین و الى اخر مکالمه یسبنی مریم هذا الطریق بعد جمع الاعداد الجمع اعداد یکونوا۴۹۳ وجمع هذا العدد یکونوا ۱۶ و عالمنا ان یکرر الکلام تنسب لمریم فی القران ۱۶ مرات

أول آیه الذی یاتی فیه کلمه عیسی ابن مریم ایه۱۳۴ وجمع هذه الایه یکون ۸ یعنی نصف تکرار هذه الکلمه فی القران

من هذه الکلمه یعنی الابتداء السوره۶۰۲۰ حروف و جمعه ۸ و الى انتهاء هذه السوره ۱۹۵۱۰ حرف و جمعه ۱۶ مره .الى ابتداء القران ۶۱۵۹ حروف الی مورد الثانی ۱۵۳۳۹ الحروف  و جمعهما یکونوا ۲۱

فی تکرار الثانی وهو سوره اثنین ایه ۲۵۳الی الانتهاء بعد هذه الایه۱۳۴ حروف و جمعه ثمانیه

ومن  مره اخرى یعنی موارد ۲ من کلمه عیسى ابن مریم الی مورد الثلاثه۷۳۳۸ احرف موجودون وجمعهما مثل قبل یکونوا ۲۱یعنی فواصل بین الاولى و الثانیه یکونوا ۲۱ أحرف و کلمات فی هذه الایه یکونوا ۲۰۱ فی مره الثلاثه تکرار هذه الایه الی انتهى سوره الاعراف وجمعهم ۱۶ موارد الى ابتدائی هذا السور وجمعهم ۹ ۱۰ مجموعه اعداد یکونوا ۸۸ مولود الاربعاء الى انتهاء یا هذه الایه بعد هذه الکلمات ۸۷ حروف وتجمع ۱۶ و الى ابتدائی صوره بالاحرف وجمعهم ۲۱ مولد الخمسه الی موارد اخر احرف وجمعهم ثمانیه.۱۶ ما هو مجموع کلمه ابن مریم نوصل الى سوره ۱۹ یعنی سوره مریم علیه السلام و ایه ۱۶ من سوره مریم بطریق الجمل یتکلم فی قصه عیسى بن مریم وامه و یبطل قول الیهود و النصارى على اتخاذ الاب الله تعالى لله سبحانه و تعالى یعنی ان کانوا الحنین یعنی انکار الاقلیم اقانیم رقم ای حاجه موجود ۳۰ من سوره ۹ ومن هنا الى اعتداء على سوریا تسعه وثلاثون احرف وقد و الابجدیه هذه الایه ماته و تسعه عشره و لا انت عایز ایه یعنی ایه ۵۶ احرف والاسد سوره احرف والانتهاء السوره ۸۴۲۷ج وجمعه یکونوا ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکی

Kuran’da Meryem (sav) kelimesi mucize oğlu İsa:

Bölüm 16, ayet 16 tekrarlar 8

 1. Sadece bölüm olan 6 kez İsa’nın, Meryem’in oğlu kelime. İki 16 olgunun 8 ve 9 orta olarak Kuran tekrarlayın. 8 orta ve bu bölümün 9, bölüm, beş. Olgular 3 ve ayetlerden 6 tekrarı ۴٫ Ve diğer ikisi Meryem, İsa’nın oğlu her tarafında. 110 ve 112 ayet Kur’an-ı Kerim ‘s beşinci bölümde. Her iki durumda yanmaz alarak sadece başlangıç ​​۱۶ vardır. Bir Rab, mucize ve diğerleri arasında değişen iyilik İsa’nın tek bir isteği. Havarilerin biri Allah’a test etmek için, mucizeler ve Meryem oğlu İsa için ister. Bölümde 5.6 kat ve 3 kat, Meryem oğlu İsa, Meryem, 9 saat ve 16 kat 22 kat olan Meryem, 6 kez oğlu toplam oğlu. Okur Birinci bölümde, Meryem ve Meryem Bölüm 5,9 kat oğlu olarak, Bölüm 9 ve Bölüm 19 Birinci bölüm olduğunu İsa, Meryem oğlu. Sonraki Bölüm 5, Meryem oğlu İsa, 5 kez ve 8 kez Meryem oğlu oldu. Ve bölüm 5, Meryem oğlu İsa, 5 kez oldu.

Kelime İsa, Meryem oğlu 493 Abjd dayalı ve tekrar 16 gibi ekleyebilirsiniz. 8 134 kadar eklemek ilk ayette harf sayısı kelimesi İsa, Meryem oğlu, Kur’an-ı Kerim’de bu kelimenin, yani yarım tekrarı. ۸ karaktere kadar ekleyin birinci bölümün başına kelimenin (Meryem oğlu İsa) bir 6020 ve 16 kadar katacak Surat sonu (19510) karakterleri. Tabii ki, bir sonraki öğeyi 15339 6159 harfli kelime Kur’an başlangıcı hem de 21 toplamıdır. Bu kelimenin sonraki ayette ikinci tekrarın sonunda Bölüm 2 Ayet 253 8 kadar eklemek 134 harf olduğunu. Üçüncü mektupta Meryem ikinci kelime İsa oğlu böyle birinci ve ikinci açıklığı ۲۱ arasındaki mesafe olarak 7338 toplam sayısı. Ayet 201 karakterdir. Üçüncü bölümde sonuna kadar tekrarlayın 16 kadar eklemek 11365 harfleri. Ve bölüm 16 başına kadar ekleyin ve 14169 kelime 97 harf 21’e kadar ekleyin harfidir. Önümüzdeki beş ۱۹ harfe kadar ekleyin 5626 arasında 209, ayete. Kur’an başlangıcına altıncı ۱۶ toplayın ve 8’e kadar kadar eklemek 30,237 arasında 61.090 kadar. Meryem toplam oğlu onaltıncı bölüm 19 olduğunu. Yani Meryem (as) ve bölüm 19 ayet 16 İsa’nın ilk kapsamlı hikaye Meryem ve annesi oğludur. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Hıristiyanlığın Teslis iman Tanrı’nın çocuğu boşluğa ayet söz bölüm dokuzuncu onun ayet 30 bulunmaktadır. 3 * 3 ve Meryem oğlu İsa sözlerini, Hıristiyanların Tanrı’nın Oğlu ilk ayet olduğunu 39 harf ve 119 Abjdysh değerdir. Ve ayet 56 konuşurken ve Bölüm 2409 yılı başında ve bölüm 21 yılının sonuna kadar konuşurken sonuna kadar bu toplam 8427 karakterdir

اسپانیایی

La palabra milagro de Jesús, hijo de María (la paz sea con él) en el Corán:

Capítulo 16, verso 16 repeticiones 8

 1. El único capítulo en el que 6 veces en las que la palabra de Jesús, hijo de María. Dos repita el Corán como el 8 y 9 de los 16 casos el medio. El medio del 8 y 9 de este capítulo, el capítulo cinco. Los casos 3 y 4 de 6 repetición de los versos. Y a cada lado de Jesús, hijo de María, los otros dos. El quinto capítulo del Corán de los versos 110 y 112. Ambos casos son sólo la partida 16, tomando a prueba de fuego. Un Señor, una petición de Jesús de favores que van desde el milagro y otros. Uno de los apóstoles solicitudes de milagros y Jesús, hijo de María, para la prueba de Allah. En el capítulo 5.6 veces y 3 veces, Jesús, hijo de María, hijo de María, un total de 9 horas y 6 veces el hijo de María, que es 16 veces 22 veces. En el capítulo 5,9 veces el hijo de María y María en el primer capítulo, que dice, en el capítulo 9 y el Capítulo 19 es el primer capítulo que Jesús, hijo de María. Siguiente capítulo 5, Jesús, hijo de María, era 5 veces y 8 veces el hijo de María. Y el capítulo 5, Jesús, hijo de María, fue de 5 veces.

La palabra de Jesús, hijo de María basado en 493 Abjd y se suman, como la repetición 16. El número de letras en el primer verso, la palabra de Jesús, hijo de María, que se suman a 8 134, es decir, la mitad de la repetición de esta palabra en el Corán. De la palabra (Jesús hijo de María) al comienzo del primer capítulo que añadir hasta 8 caracteres es 6020 y el final de Surat (19510) personajes que se suman a los 16. Por supuesto, el comienzo del Corán a la siguiente carta 6159 palabra elemento 15339 es la suma de ambos 21. Capítulo 2, versículo 253 a finales de la segunda repetición en el siguiente versículo de esta palabra es de 134 cartas que se suman a 8. La segunda palabra de Jesús, hijo de María a la tercera carta es que el número total de 7338, tales como la distancia entre la primera y la segunda abertura 21. El verso es de 201 caracteres. Repetir hasta el final del tercer capítulo es 11365 cartas que suman 16. Y a partir de la palabra 97 cartas que se suman al comienzo del capítulo 16 y 14169 es la carta que se suman a 21. Los cinco siguientes al versículo 209 de 5626, que se suman a 19 letras. El sexto hasta el comienzo del Corán se suman a 16 y hasta 61 090 de las 30 237 que suman 8. Hijo total de María, es el capítulo XVI 19. A saber Maryam (AS) y el versículo 16 del capítulo 19 es la primera historia completa de Jesús, hijo de María y de su madre. Promesa Verso en vacío hijo de Dios que Judios y los cristianos creen en la Trinidad del cristianismo son su versículo 30 del capítulo noveno. El 3 * 3, y que las palabras de Jesús, hijo de María, es el Hijo de Dios a los cristianos en el primer verso es de 39 cartas y valor Gematrical de 119. Y hasta el final del versículo 56 hablando y hablando hasta el comienzo del Capítulo 2409 y el final del capítulo 21 es que el total de 8427 caracteres

ایتالیایی

La parola miracolo di Gesù figlio di Maria (pace su di lui) nel Corano:

Capitolo 16, versetto 16 ripetizioni 8

 1. L’unico capitolo in cui 6 volte in cui la parola di Gesù, figlio di Maria. Due ripetere il Corano come 8 e 9 dei 16 casi mezzo. La metà del 8 e 9 di questo capitolo, il capitolo cinque. I casi 3 e 6 4 di ripetizione dei versi. E su ogni lato di Gesù figlio di Maria, gli altri due. Il quinto capitolo del Corano di versetti 110 e 112. Entrambi i casi sono solo l’inizio 16 prendendo a prova di fuoco. Un solo Signore, una sola richiesta di Gesù di favori che vanno dal miracolo e altri. Uno degli apostoli le richieste di miracoli e Gesù figlio di Maria, per testare per Allah. Nel capitolo 5,6 volte e 3 volte, Gesù figlio di Maria, figlio di Maria, per un totale di 9 volte e 6 volte il figlio di Maria, che è ۱۶ volte 22 volte. Nel capitolo 5,9 volte il figlio di Maria e di Maria nel primo capitolo, in cui si legge, Capitolo 9 e Capitolo 19 è il primo capitolo che Gesù, figlio di Maria. Prossimo capitolo 5, Gesù figlio di Maria, è stato 5 volte e 8 volte il figlio di Maria. E il capitolo 5, Gesù figlio di Maria, è stato 5 volte.

La parola di Gesù, figlio di Maria basata su 493 Abjd e si sommano, come la ripetizione 16. Il numero di lettere nella prima verso la parola di Gesù, figlio di Maria, che si sommano a 8 134, vale a dire la metà la ripetizione di questa parola nel Corano. Della parola (Gesù figlio di Maria) all’inizio del primo capitolo che aggiungere fino a 8 caratteri è ۶۰۲۰ e la fine di Surat (19510) personaggi che aggiungere fino a 16. Naturalmente, l’inizio del Corano alla voce successiva 15339 6159 lettera parola è la somma di entrambi 21. Capitolo 2, versetto 253 entro la fine della seconda ripetizione nel verso seguente di questa parola è di 134 lettere che aggiungono fino a 8. La seconda parola di Gesù, figlio di Maria alla terza lettera è che il numero totale di 7338 come la distanza tra la prima e la seconda apertura 21. Il verso è di 201 caratteri. Ripetere fino alla fine del terzo capitolo è ۱۱۳۶۵ lettere che aggiungono fino a 16. E dalla parola 97 lettere che aggiungere fino all’inizio del capitolo 16, e 14169 è la lettera che aggiungere fino a 21. Il prossimo cinque al versetto 209 del 5626, che aggiungono fino a 19 lettere. Il sesto all’inizio del Corano aggiungere fino a 16 e fino a 61.090 del 30.237 che aggiungere fino a 8. Figlio totale di Maria, è il sedicesimo capitolo 19. Vale a dire Maryam (AS) e versetto 16 del capitolo 19 è la prima storia completa di Gesù figlio di Maria e di sua madre. Verse promessa bambino vuoto di Dio che gli ebrei ei cristiani credono nella Trinità del Cristianesimo sono il suo versetto 30 del capitolo nono. Il 3 * 3, e che le parole di Gesù figlio di Maria, è il Figlio di Dio per i cristiani il primo verso è di 39 lettere e il valore gematrico di 119. E fino alla fine del verso 56 a parlare e parlare fino all’inizio del capitolo 2409 e la fine del capitolo 21 è che il totale 8427 caratteri.

المانی

Das Wort Wunder Jesus, Sohn der Maria (Friede sei mit ihm) im Koran:

Kapitel 16, Vers 16 Wiederholungen 8

 1. Die einzige Kapitel, in dem 6-mal in dem das Wort von Jesus, Sohn der Maria. Zwei wiederholen Sie den Koran als die 8 und 9 der 16 Fälle der Mitte. Die Mitte der 8 und 9 dieses Kapitels, das Kapitel fünf. Die Fälle 3 und 4 der 6 Wiederholung der Verse. Und auf jeder Seite von Jesus, Sohn der Maria, die anderen beiden. Das fünfte Kapitel des Koran Verse 110 und 112. Beide Fälle sind nur der Ausgangs 16, indem sie feuerfest. Ein Herr, ein Wunsch von Jesus für Gefälligkeiten von Wunder und andere. Einer der Apostel fordert für Wunder und Jesus, Sohn der Maria, für Allah zu testen. In Kapitel 5.6 Zeiten und 3 Mal, Jesus, Sohn der Maria, der Sohn Marias, insgesamt 9 Mal und 6-fachen der Sohn der Maria, die 16 mal 22 mal ist. In Kapitel 5,9-fachen der Sohn von Maria und Maria im ersten Kapitel, in dem es heißt, Kapitel 9 und Kapitel 19 ist das erste Kapitel, dass Jesus, Sohn der Maria. Nächstes Kapitel 5, Jesus, Sohn der Maria, war 5-mal und 8-fache der Sohn der Maria. Und in Kapitel 5, Jesus, Sohn der Maria, war 5-mal.

Das Wort Jesus, Sohn der Maria, basierend auf 493 Abjd und summieren sich, wie die Wiederholungs 16. Die Anzahl der Buchstaben im ersten Vers das Wort Jesus, Sohn der Maria, die bis zu 8 134 hinzufügen, dh die Hälfte der Wiederholung dieses Wort im Koran. Des Wortes (Jesus, Sohn der Maria) an den Anfang des ersten Kapitels, die sich zu 8 Zeichen ist 6020 und dem Ende des Surat (19510) Zeichen, die zu 16 summieren wird. Natürlich ist der Anfang des Koran zum nächsten Punkt 15339 6159 Buchstaben-Wort die Summe der beiden 21. Kapitel 2, Vers 253 bis zum Ende des zweiten Wiederholung im nächsten Vers dieses Wortes ist 134 Buchstaben, die sich zu 8. Das zweite Wort Jesus, Sohn der Maria, um den dritten Buchstaben ist, dass die Gesamtzahl der 7338 wie der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Öffnung 21. Der Vers ist 201 Zeichen. Wiederholen bis zum Ende des dritten Kapitels ist 11.365 Briefe, die sich zu 16. Und von Anfang an 97 Buchstaben, die sich zu Beginn von Kapitel 16 und 14169 ist der Buchstabe, die sich zu 21. Die nächsten fünf bis Vers 209 von 5626, die bis zu 19 Buchstaben hinzuzufügen. Die sechste bis zum Beginn des Korans summieren sich auf 16 und bis zu 61.090 der 30.237, die sich zu 8. Insgesamt Sohn der Maria, ist der sechzehnte Kapitel 19. Nämlich Maryam (AS) und Vers 16 von Kapitel 19 ist die erste umfassende Geschichte von Jesus, Sohn der Maria und seine Mutter. Verse Versprechen über Kinder nichtig Gottes, die Juden und Christen glauben an die Dreifaltigkeit des Christentums sind die Vers 30 des Kapitels neunten. Das 3 * 3, und dass die Worte von Jesus, Sohn der Maria, ist der Sohn Gottes den Christen auf dem ersten Vers 39 Buchstaben und GNW von 119. Und bis zum Ende des Verses 56 reden und reden bis zum Beginn des Kapitels 2409 und dem Ende von Kapitel 21 ist, dass die insgesamt 8427 Zeichen.

 

: Das wunder jesus sohn von maria

۱۶ vers in 16 wiederholung in 8 sure

Die einzige sure in diesem 6 mal,worte jesus sohn von maria bekommt.2 wiederholung zwischen ghoranin der fälle 8.9 zwischen innen sure fünf sind.fälle 3.4 wiederholung von sure 6 mal ist.zu jeden zeite 2 mal jesus sohn von maria ist.nämlich in 110 und 112 sure maede dass beide einzige fälle sind von 16 fälle dass mit az ghal beginnen. Dass eine über gott einheit bitte von jesud für verschiedene segen von wunder und … Sind.

Eine bitte der apostel von jesus für prüfen Gott.

In der sure 5,6 mal jesus bekommt und 3 mal sohn maria dass insgesamt 9 mal und insgesamt 6 mal auch sohn maria dass mit 16 mal das geht 22 mal. In sure 5.9 mal sohn maria bekommt und erste sure dass sohn maria in diesem bekommt, sure 9 und erste sure dass jesus sohn von maria bekommt sure 19 ist. Dann sure 5,5

[۱/۶،‏ ۲۲:۰۱] ماری: Jesus sohn von maria bekommt und 8 mal sohn maria bekommt.und ehe sure 5.5 mal jesus sohn von maria bekommt.

Preis Abjad jesus sohn von maria 493 ist dass zusammenfassung selbe es wiederholt sich das geht 16.anzahl buchstabe erst vers dass wort jesus sohn von maria bekommt 134 ist dass zusammen das geht 8 bedeutet hälfte wiederholung diesem wort in ghoran.

Von diesem wort (jesus sohn von maria) zuerste bis anfang sure 6020 die buchstabe,dass sammelst 8 wird und  bis ende sure (19510) buchstabe dass zusammenfassung  ۱۶ wird aber bis erste ghoran 6159 buchstabe und bis nächste fall 15339 buchstabe dass zusammenfassung beide 21 wird .in zweite widerholung auch sure 2 vers 253 bis ende nächste vers von diesem wort 134 buchstabe dass zusammenfassung ist 8.von zweite wort jesus sohn von maria bis dreite anzahl 7338 buchstabe ist.

Dass zusammenfassung auch abstand zwischen erst und zwei auch 21 wird . Buchstabe vers auch 201 ist.

Über dreite wiederholung bis ende sure 11365 buchstabe ist dass zusammenfassung 16 wird.

Und bis anfang sure 3178 dass zusammenfassung 19 zwei vers dann 88 ist.fall vier bis ende 1 diesem vers nächste diesem wort 97 buchstabe dass zusammenfassung 16 wird.und bis zuerste sure 14169 buchstabe dass zusammenfassung 21 wird.fall fünf

[۱/۶،‏ ۲۲:۳۷] ماری: Bis nächste fall 5626 dass zusammenfassung 19 und buchstabe vers 209. Fall sechs bis zuerste ghoran 61090 zusammenfassung 16 und bis nächste fall 30237 dass zusammenfassung 8.sechzehnter fall gesamtheim sohn von maria in vers 19 bekommt.bedeutet maria und vers 16 sure 19 in form universell für zuerste mal geschichte jesus sohn von maria und seine  mütter bekommen.vers zugehörig versprechen ungültig jude und christen einem sohn haben,der einem gott hat dass christentum glaubt an dreieinigkeit sind.

Vers 30 sure neun ist.bedeutet 3*3 und von diese teil dass rede christentum auf den sohn gottes sein.jesus sohn von maria ist bis erste vers 39 buchstabe hat und preis Abjad 119 ist.und bis ende vers 56 buchstabe und bis zuerste sure 2409 buchstabe und bis ende sure 8427 buchstabe dass zusammenfassung 21 wird.

Punkt:(dies zahlen länglich bedeutet buchstabe bis erst oder end sure oder ghoran es ist möglich nicht korrekt.)

 

 

اندونزی

Kata mukjizat Yesus anak Maria (saw) dalam Al Qur’an:

Bab 16, ayat 16 mengulangi 8

 1. Satu-satunya pasal yang 6 kali di mana kata Yesus, putra Maryam. Dua mengulangi Quran sebagai 8 dan 9 dari 16 kasus tengah. Tengah 8 dan 9 bab ini, bab lima. Kasus 3 dan 4 dari 6 pengulangan ayat. Dan di setiap sisi Isa putra Maryam, dua lainnya. Bab kelima dari Quran ayat 110 dan 112. Kedua kasus hanya starting 16 dengan mengambil tahan api. Satu Tuhan, satu permintaan dari Yesus untuk nikmat mulai dari mukjizat dan lain-lain. Salah satu rasul permintaan untuk mukjizat dan Isa putra Maryam, untuk menguji Allah. Dalam Bab 5.6 kali dan 3 kali, Yesus anak Maria, anak Maria, total 9 kali dan 6 kali anak Maria, yang merupakan 16 kali 22 kali. Dalam Bab 5,9 kali anak Maria dan Maria dalam bab pertama, yang berbunyi, Bab 9 dan Bab 19 adalah bab pertama bahwa Yesus, anak Maria. Bab berikutnya 5, Isa putra Maryam, adalah 5 kali dan 8 kali putra Maryam. Dan pasal 5, Isa putra Maryam, adalah 5 kali.

Kata Yesus, anak Maria berdasarkan 493 Abjd dan menambahkan, seperti ulangi 16. Jumlah huruf dalam ayat pertama kata Yesus, anak Maria, yang menambahkan hingga 8 134, yaitu setengah pengulangan kata ini dalam Quran. Kata (Isa putra Maryam) ke awal bab pertama yang menambahkan hingga 8 karakter adalah 6020 dan akhir Surat (19510) karakter yang akan menambahkan hingga 16. Tentu saja, awal dari Quran untuk item 15339 6159 huruf kata berikutnya adalah jumlah dari kedua 21. Bab 2, Ayat 253 pada akhir ulangi kedua di ayat berikutnya dari kata ini adalah 134 huruf yang menambahkan hingga 8. Kata kedua Yesus, anak Maria surat ketiga adalah bahwa jumlah total 7338 seperti jarak antara yang pertama dan pembukaan kedua 21. Ayat tersebut 201 karakter. Ulangi sampai akhir bab ketiga adalah 11.365 surat yang menambahkan hingga 16. Dan dari kata 97 huruf yang menambahkan hingga awal bab 16, dan 14.169 adalah huruf yang menambahkan hingga 21. Lima sampai ayat 209 dari 5.626, yang menambahkan hingga 19 huruf. Keenam ke awal Quran menambahkan hingga 16 dan sampai 61.090 dari 30.237 yang menambahkan hingga 8. Jumlah anak Maria, adalah pasal enam belas 19. Yaitu Maryam (AS) dan ayat 16 dari pasal 19 adalah kisah komprehensif pertama Yesus anak Maria, ibunya. Janji ayat pada kekosongan anak Allah bahwa orang Yahudi dan Kristen percaya pada Trinitas Kristen adalah ayat yang 30 bab kesembilan. 3 * 3, dan bahwa kata-kata Isa putra Maryam, adalah Anak Allah bagi orang Kristen di ayat pertama adalah 39 huruf dan nilai gematrikal dari 119. Dan sampai akhir ayat 56 berbicara dan berbicara sampai awal Bab 2409 dan akhir bab 21 adalah bahwa total 8.427 karakter.

 

 

Keajaiban perkataan Kristus:

Yesus Kristus 11 Mengulangi bab ke-4 Yesus Kristus dari Hawa ibn Maryam 3 Pengulangan Mesias Ibn Maryam 5 Pengulangan Kristus 2 Pengulangan Mesias Ibn … 1 kali

Kata Kristus, di mana ia berkata: Jangan katakan, Tuhan adalah tiga kali, adalah kejadian yang ketiga dari perkataan ini di dalam Al-Qur’an, juga merupakan bab ketiga di mana kata-kata yang berkaitan Yesus datang ke dalamnya.

Dalam bab kelima Al-Quran, keenam kali datang kepada Yesus Ibnu Maryam, dan perkataan bin Maryam (sahaja) telah diulang dalam Quran sebanyak enam kali.

Tempat pertama di mana perkataan Kristus datang dalam Al-Quran adalah Surah 3

Bilangan pengulangan Kristus dengan separuh jumlah ayat dengan perkataan Ben Mary adalah separuh, iaitu, dalam 22 ayat (tentunya 23 pengulangan), Ben Maria datang dan 11 kali Kristus. Daripada alamat 5/72, yang merupakan perkataan Messiah bin Maryam, kita melihat kedua-dua perkataan di kedua-dua belah Al-Quran di kedua-dua belah pihak. Waleedah Wali al-Tafiq

 

 

 

 

بوسنیایی

Riječ čudo Isus sin Marije (savs) u Kur’anu:

Poglavlje 16, stih 16 ponavlja 8

 1. Jedini poglavlje u kojem 6 puta u kojoj je riječ Isusa, sina Merjemina. Dva ponoviti Kur’anu kao 8. i 9. 16 slučajeva sredini. Sredinom 8 i 9 ovog poglavlja, poglavlje pet. Slučajevi 3 i 4 od 6 ponavljanja stihova. I na svakoj strani Isusa sina Marije, druga dva. Peto poglavlje Kur’ana stihove 110 i 112. Oba slučaja su samo polazna 16 uzimanjem vatrootpornih. Jedan Gospod, jedna od Isusa zahtjev za usluge u rasponu od čuda i drugih. Jedan od apostola traži za čuda i Isus sin Marije, za testiranje Allahu. U poglavlju 5.6 puta i 3 puta, Isus sin Marije, sina Merjemina, ukupno 9 puta i 6 puta, sin Marije, koji je 16 puta 22 puta. U poglavlju 5,9 puta, sin Marije i Marije u prvom poglavlju, koji glasi, Poglavlje 9 i 19. poglavlje je prvo poglavlje koje je Isus, sin Marije. Next Chapter 5, Isus sin Marije, bio je 5 puta i 8 puta, sin Marije. I na poglavlje 5, Isus sin Marije, bio je 5 puta.

Riječ Isus, sin Marije na osnovu 493 Abjd i sabrati, kao što je ponavljanje 16. Broj slova u prvom stihu riječ Isus, sin Marije, koja je dodati do 8 134, odnosno pola ponavljanje ove riječi u Kur’anu. Reči (Isus sin Marije) na početku prvog poglavlja koji dodati do 8 znakova je 6020 i kraj sure (19510) likovi koji će dodati do 16. Naravno, na početku Kur’ana na sljedeću stavku 15339 6159 slova je zbroj oba 21. Poglavlje 2, stih 253 do kraja drugog ponavljanja u narednom stihu ove riječi je 134 pisama da dodati do 8. Drugi riječ Isus, sin Marije na treće slovo je da je ukupan broj od 7338, kao što je udaljenost između prvog i drugog otvora 21. Ovaj stih je 201 znakova. Ponovite do kraja trećeg poglavlja je 11365 slova koja dodati do 16. I od riječi 97 slova koja dodati do početka poglavlja 16, a 14169 je pismo koje dodati do 21. U narednih pet do stih 209 od 5626, što dodati do 19 slova. Šesti na početak Kur’ana dodati do 16 i do 61.090 od 30.237 koji dodati do 8. Ukupno sin Marije, je šesnaesti poglavlje 19. Naime Maryam (AS) i stih 16 poglavlja 19 je prvi sveobuhvatni priču o Isusu, sina Marije i njegova majka. Stih obećanje o djetetu prazninu od Boga da su Jevreji i kršćani vjeruju u Trojstvo hrišćanstva su njegovi stih 30 poglavlja devete. 3 * 3, i da reči Isusa sina Marije, Sin Boga da kršćani na prvom stihu je 39 pisama i Gematrical vrijednosti 119. I do kraja stiha 56 govori i govori sve do početka poglavlja 2409 i na kraju poglavlja 21 je da je ukupni 8427 znakova.

پرتغالی

A palavra milagre de Jesus, filho de Maria (que a paz esteja com ele) no Alcorão:

Capítulo 16, verso 16 repete 8

 1. O único capítulo em que 6 vezes em que a palavra de Jesus, filho de Maria. Dois repetir o Alcorão como a 8 e 9 dos 16 casos o meio. A meio do 8 e 9 do presente capítulo, o capítulo cinco. Os casos 3 e 4 de 6 repetição dos versos. E em cada lado de Jesus, filho de Maria, os outros dois. O quinto capítulo do Alcorão de versos 110 e 112. Ambos os casos são apenas a partida 16, tendo à prova de fogo. Um só Senhor, uma solicitação de Jesus de favores que variam de milagre e outros. Um dos apóstolos pedidos de milagres e Jesus filho de Maria, para testar a Allah. No Capítulo 5,6 vezes e 3 vezes, Jesus, filho de Maria, filho de Maria, um total de 9 vezes e 6 vezes o filho de Maria, que é ۱۶ vezes 22 vezes. No capítulo 5,9 vezes o filho de Maria e de Maria no primeiro capítulo, onde se lê, capítulo 9 e Capítulo 19 é o primeiro capítulo que Jesus, filho de Maria. Próximo Capítulo 5, Jesus filho de Maria, foi 5 vezes e 8 vezes o filho de Maria. E o capítulo 5, Jesus filho de Maria, foi 5 vezes.

A palavra Jesus, filho de Maria com base em 493 Abjd e se somam, como a repetição 16. O número de cartas no primeiro verso a palavra Jesus, filho de Maria, que somam 8 134, ou seja, metade da repetição dessa palavra no Alcorão. Da palavra (Jesus filho de Maria) para o início do primeiro capítulo que adicionar até ۸ caracteres é ۶۰۲۰ eo final de Surat (19510) caracteres que irá adicionar até ۱۶٫ Claro que, no início do Alcorão para o próximo item 15339 6159 letra palavra é a soma de ambos 21. Capítulo 2, versículo 253 até o final do segundo repita no próximo verso desta palavra é de 134 cartas que somam 8. A segunda palavra de Jesus, filho de Maria à terceira letra que representa o número total de 7338, tais como a distância entre a primeira e a segunda abertura 21. O verso é ۲۰۱ caracteres. Repita até o final do terceiro capítulo é ۱۱۳۶۵ cartas que somam 16. E a palavra de 97 letras que adicionar até o início do capítulo 16, e 14169 é a letra que somam 21. Os próximos cinco ao versículo 209 de 5626, que adicionar até ۱۹ letras. O sexto para o início do Alcorão adicionar até ۱۶ e até ۶۱٫۰۹۰ do que 30.237 somam 8. Filho total de Mary, é o capítulo XVI 19. Ou seja Maryam (AS) e versículo 16 do capítulo 19 é a primeira história abrangente de Jesus, filho de Maria e de sua mãe. Promessa Verso no vazio filho de Deus que os judeus e os cristãos acreditam na Trindade do cristianismo são a sua versículo 30 do capítulo IX. A 3 * 3, e que as palavras de Jesus, filho de Maria, é o Filho de Deus para os cristãos no primeiro verso é de 39 cartas e valor Gematrical de 119. E até o final do versículo 56 falando e falando até o início do Capítulo 2409 eo final do capítulo 21 é que o total 8427 caracteres.

چینی

玛丽(愿他安息)古兰经的话奇迹耶稣的儿子:

第۱۶章第۱۶节重复۸

۳。唯一的一章,其中۶次在耶稣,玛利亚的儿子的话。两个重复兰作为۱۶例۸和۹的中间。 ۸和中间本章۹,第五章。这些案件۳和۴的۶重复诗句。而玛丽,其他两个儿子耶稣的每一面。古兰经的第五章经文۱۱۰和۱۱۲。这两种情况下都只有起始۱۶通过取防火。一主耶稣的恩惠,从奇迹,别人一个请求。其中一个使徒请求的奇迹和玛丽耶稣的儿子,以测试真主。在第二章۵٫۶倍和۳倍,耶稣玛丽的儿子,玛丽,共۹次和玛丽,也就是۱۶倍۲۲倍的儿子۶倍的儿子。在玛丽和玛丽在第一章,其内容为儿子第۵,۹次,第۹和第۱۹章是第一章,耶稣,玛利亚的儿子。接下来第۵章,玛丽耶稣的儿子,是۵倍和۸倍玛丽的儿子。而第۵章,玛丽耶稣的儿子,为۵次。

这个词的耶稣,玛利亚的儿子以۴۹۳ Abjd加起来,像重复۱۶。字母的数量在第一节字的耶稣,玛利亚的儿子,加起来۸ ۱۳۴,这个词在古兰经即一半的重复。字(玛丽耶稣的儿子)的第一章,加起来就是۸个字的开头是۶۰۲۰和苏拉特的结束(۱۹۵۱۰)个字符,这将增加多达۱۶个。当然,古兰经的开始到下一个项目۱۱۵۳۳۹ ۶۱۵۹字母词既是۲۱的总和。第۲章,۲۵۳节在这个词的下一段的第二个重复的到底是۱۳۴字母加起来就是۸。第二个字玛丽的耶稣,儿子到第三信的是,۷۳۳۸的总数诸如第一和第二开口۲۱之间的距离。该诗是۲۰۱个字符。重复,直到第三章的结尾是۱۱۳۶۵字母加起来就是۱۶。而从字۹۷字母加起来第۱۶章的开头,而۱۴۱۶۹是加起来۲۱封信。未来五至诗句۲۰۹ ۵۶۲۶,这加起来就是۱۹号。第六至兰经的开头加起来۱۶和۳۰۲۳۷,加起来۸可达۶۱۰۹۰。玛丽总子,是第十六届第۱۹章。即玛丽亚姆(AS)和第۱۹章۱۶节是耶稣的第一个全面的故事,玛丽和他母亲的儿子。上帝的孩子无效诗的承诺,犹太人和基督徒信奉基督教的三位一体的第九章中的第۳۰节。 ۳ * ۳,和玛丽的儿子耶稣的话,是神的儿子,以基督徒的第一首诗歌是۳۹字母和۱۱۹ Gematrical价值。而直到诗句۵۶讲着讲着,直到۲۴۰۹章的开头和第۲۱章的结尾到底是那个总的۸۴۲۷个字符。

ژاپنی

クルアーンでマリアの言葉奇跡のイエスの息子(彼に平安あれ):

第۱۶章۱۶節を繰り返し۸

۳。唯一の章これで۶回で、イエス、マリアの息子の言葉。二つは、۱۶例۸および۹ミドルとしてコーランを繰り返します。この章の۸と۹の途中、第۵章。例詩の۶反復の۳と۴。マリヤのイエスの息子、他の二つのそれぞれの側に。コー​​ランの詩۱۱۰と۱۱۲の第五章。いずれの場合も耐火取ることによってのみ、開始۱۶です。一つの主、奇跡などに至るまでの好意のためのイエスの一つのリクエスト。使徒の一つはアッラーのためにテストするために、奇跡とマリアのイエスの息子のために要求します。章の۵٫۶倍、۳倍、イエスマリア、マリアの息子、۹回の合計۱۶回の۲۲倍であるマリアの۶回息子の息子。読み込み最初の章、メアリーとメアリーの章۵,۹回の息子では、第۹章と第۱۹章は、イエス、マリアの息子で最初の章です。次の第۵章では、マリアのイエスの息子は、۵倍、۸倍マリアの息子でした。そして、第۵章に、マリアのイエスの息子は、۵倍でした。

単語イエス、マリアの息子は۴۹۳ Abjdに基づいており、繰り返し۱۶のように、アップに追加します。 ۸ ۱۳۴まで追加最初の詩における文字の数単語イエス、マリアの息子、すなわちクルアーンにおけるこの単語の半分繰り返し。 ۸文字まで追加する最初のチャプターの先頭に単語(マリアのイエスの息子)は۶۰۲۰で、۱۶まで追加されますスーラトの終わり(۱۹۵۱۰)文字。もちろん、次の項目۱۵۳۳۹ ۶۱۵۹文字の単語にコーランの始まりは、両方の۲۱の合計です。この単語の次の詩における第二の反復の終わりまでに、第۲章、節۲۵۳は۸まで追加۱۳۴文字です。 ۲番目のワードイエスは、۳番目の文字にメアリーの息子は、第一及び第二の開口部۲۱間の距離と۷۳۳۸の総数ということです。詩は۲۰۱文字です。第三章の最後には۱۶まで追加۱۱۳۶۵文字になるまで繰り返します。第۱۶章の始めまで追加し、۱۴۱۶۹単語۹۷文字から۲۱まで追加文字です。 ۱۹文字まで追加۵۶۲۶の۲۰۹を、詩にする次の۵。コー​​ランの先頭に第六は、۱۶まで追加し、最大۸まで追加۳۰۲۳۷の۶۱۰۹۰へ。メアリーの合計の息子は、第十六章۱۹です。すなわちマリアム(AS)とチャプター۱۹の۱۶節は、イエスマリアの息子と彼の母親の最初の包括的な話です。ユダヤ人とキリスト教徒がキリスト教の三位一体を信じて、神の子、ボイドの詩の約束は章第九のその۳۰節です。 * ۳ ۳、およびマリアのイエスの息子の言葉は、最初の詩にキリスト教徒に対する神の子であることは、۳۹文字と۱۱۹のGematrical値です。そして詩۵۶は話して章۲۴۰۹の先頭と۲۱章の終わりまで話の終わりまでその合計۸۴۲۷文字です。

فرانسوی

Le mot miracle Jésus fils de Marie (la paix soit sur lui) dans le Coran:

Chapitre 16, verset 16 répétitions 8

 1. Le seul chapitre dans lequel 6 fois dans lesquels la parole de Jésus, fils de Marie. Deux répéter le Coran comme le 8 et 9 des 16 cas au milieu. Le milieu de la 8 et 9 de ce chapitre, le chapitre cinq. Les cas 3 et 4 de 6 répétition des versets. Et de chaque côté de Jésus fils de Marie, les deux autres. Le cinquième chapitre du Coran de versets 110 et 112. Les deux cas ne sont que le départ 16 en prenant l’épreuve du feu. Un seul Seigneur, une seule demande de Jésus pour obtenir des faveurs allant de miracle et autres. Un des apôtres demandent des miracles et Jésus fils de Marie, pour tester pour Allah. Dans le chapitre 5.6 et 3 fois, Jésus fils de Marie, fils de Marie, un total de 9 fois et 6 fois le fils de Marie, qui est 16 fois 22 fois. Dans le chapitre 5,9 fois le fils de Marie et de Marie dans le premier chapitre, qui se lit, chapitre 9 et le chapitre 19 est le premier chapitre que Jésus, fils de Marie. Suivant Chapitre 5, Jésus fils de Marie, était 5 fois et 8 fois le fils de Marie. Et au chapitre 5, Jésus fils de Marie, était 5 fois.

Le mot Jésus, fils de Marie repose sur 493 Abjd et ajouter jusqu’à, comme le répétez 16. Le nombre de lettres dans le premier verset le mot Jésus, fils de Marie, qui ajouter jusqu’à ۸ ۱۳۴, soit la moitié de la répétition de ce mot dans le Coran. De la Parole (Jésus fils de Marie) au début du premier chapitre qui ajoutent jusqu’à ۸ caractères est 6020 et la fin de la sourate (19510) caractères qui permettra d’ajouter jusqu’à ۱۶٫ Bien sûr, le début du Coran à la prochaine article 15339 6159 Letter Word est la somme des deux 21. Chapitre 2, verset 253 d’ici la fin de la deuxième répétition dans le verset suivant de ce mot est de 134 lettres qui ajoutent jusqu’à ۸٫ Le deuxième mot Jésus, fils de Marie pour la troisième lettre est que le nombre total de 7338 tels que la distance entre la première et la seconde ouverture 21. Le verset est de 201 caractères. Répétez l’opération jusqu’à la fin de la troisième chapitre est 11365 lettres qui ajoutent jusqu’à ۱۶٫ Et à partir du mot 97 lettres qui ajoutent jusqu’au début du chapitre 16, et 14169 est la lettre qui ajoutent jusqu’à ۲۱٫ Les cinq suivants le verset 209 de 5626, qui ajoute jusqu’à ۱۹ lettres. Le sixième au début du Coran ajouter jusqu’à ۱۶ et jusqu’à ۶۱ ۰۹۰ du 30 237 qui additionnent à ۸٫ Fils totale de Marie, est le seizième chapitre 19. Savoir Maryam (AS) et le verset 16 du chapitre 19 est la première histoire complète de Jésus, le fils de Marie et de sa mère. Verset promesse vide de Dieu de l’enfant que les juifs et les chrétiens croient en la Trinité du christianisme sont sa verset 30 du chapitre neuvième. Le 3 * 3, et que les paroles de Jésus fils de Marie, est le Fils de Dieu pour les chrétiens sur le premier verset est de 39 lettres et valeur alphanumérique de 119. Et jusqu’à la fin du verset 56 de parler et de parler jusqu’à ce que le début du chapitre 2409 et à la fin du chapitre 21 est que le total de 8427 caractères.

هندی

कुरान में मरियम (शांति उस पर हो) के शब्द चमत्कार यीशु बेटा:

अध्याय ۱۶, ۱۶ कविता दोहराता ۸

۳। केवल अध्याय जिसमें ۶ बार जिसमें यीशु, मरियम का बेटा के शब्द। दो ۱۶ मामलों में से ۸ और ۹ बीच के रूप में कुरान को दोहराएँ। ۸ के बीच और इस अध्याय के ۹, अध्याय पाँच। मामलों ۳ और छंद के ۶ पुनरावृत्ति के ۴। और अन्य दो मरियम के यीशु बेटा के प्रत्येक पक्ष पर। ۱۱۰ और ۱۱۲ छंद कुरान के पांचवें अध्याय। दोनों ही मामलों अग्निरोधक लेने से केवल शुरुआती ۱۶ हैं। एक यहोवा, चमत्कार और दूसरों से लेकर उपकार के लिए यीशु से एक अनुरोध। प्रेरितों में से एक अल्लाह के लिए परीक्षण करने के लिए, चमत्कार और मरियम के यीशु बेटे के लिए अनुरोध करता है। अध्याय में ۵٫۶ गुना और ۳ बार, यीशु मरियम का बेटा है, मरियम, ۹ बार और ۱۶ बार ۲۲ गुना है जो मेरी, की ۶ बार बेटे की कुल का बेटा। जो पढ़ता पहले अध्याय में मरियम और मैरी के अध्याय ۵٫۹ गुना बेटे में, अध्याय ۹ और अध्याय ۱۹ पहला अध्याय है कि यीशु, मरियम का बेटा। अगला अध्याय ۵, मरियम के यीशु बेटा, ۵ बार और ۸ बार मरियम का बेटा था। और अध्याय ۵ के लिए, मरियम के यीशु बेटा, ۵ बार किया गया था।

शब्द यीशु, मरियम का बेटा ۴۹۳ Abjd पर आधारित है और दोहराने ۱۶ की तरह, ऊपर जोड़ें। ۸ ۱۳۴ को जोड़ें, जो पहली कविता में पत्रों की संख्या शब्द यीशु, मरियम का बेटा है, कुरान में इस शब्द का यानी आधा पुनरावृत्ति। ۸ अक्षरों को जोड़ें कि पहले अध्याय की शुरुआत करने के लिए शब्द (मरियम के यीशु बेटा) के ۶۰۲۰ है और ۱۶ तक बढ़ जाएगा कि सूरत के अंत (۱۹۵۱۰) वर्ण। बेशक, अगले आइटम ۱۵۳۳۹ ۶۱۵۹ अक्षरों का शब्द करने के लिए कुरान की शुरुआत दोनों ۲۱ का योग है। इस शब्द की अगली कविता में दूसरा दोहराने के अंत तक अध्याय ۲, श्लोक ۲۵۳ ۸ को जोड़ें कि ۱۳۴ अक्षरों है। तीसरे पत्र के लिए मरियम का दूसरा शब्द यीशु, बेटा है कि इस तरह की पहली और दूसरी उद्घाटन ۲۱ के बीच की दूरी के रूप में ۷۳۳۸ की कुल संख्या। कविता ۲۰۱ वर्ण है। तीसरे अध्याय के अंत तक दोहराएँ ۱۶ को जोड़ें कि ۱۱۳۶۵ पत्र है। और अध्याय ۱۶ की शुरुआत करने के लिए जोड़, और ۱۴۱۶۹ है कि शब्द ۹۷ अक्षरों से ۲۱ को जोड़ने के उस पत्र है। अगले पांच से ۱۹ अक्षरों को जोड़ें, जो ۵۶۲۶ में ۲۰۹, कविता के लिए। कुरान की शुरुआत करने के लिए छठे ۱۶ को जोड़ें और ۸ को जोड़ें कि ۳۰,۲۳۷ से ۶۱,۰۹۰ तक। मैरी के कुल बेटा, सोलहवीं अध्याय ۱۹ है। अर्थात् मरयम (एएस) और अध्याय ۱۹ में से ۱۶ कविता यीशु के पहले व्यापक कहानी मेरी और उसकी माँ का बेटा है। यहूदियों और ईसाइयों ईसाई धर्म के ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं कि भगवान के बच्चे शून्य पर कविता वादा अध्याय नौवें के अपने पद ۳۰ हैं। ۳ * ۳, और मरियम के यीशु बेटा के शब्दों में, ईसाइयों के लिए परमेश्वर के पुत्र पहली कविता पर है कि ۳۹ पत्र और ۱۱۹ के Gematrical मूल्य है। और पद ۵۶ में बात कर रही है और अध्याय ۲۴۰۹ की शुरुआत और ۲۱ अध्याय के अंत तक बात कर के अंत तक कि कुल ۸۴۲۷ वर्ण है।

عبری

בן ישו מילת נס של מרי (עליו שלום) בקוראן:

פרק ۱۶, פסוק ۱۶ חזרות ۸

 1. הפרק היחיד שבו ۶ פעמים שבמילה של ישו, בנה של מרי. שני לחזור על הקוראן כ۸ ו -۹ של ۱۶ מקרים באמצע. אמצע ۸ ו -۹ של פרק זה, הפרק החמישי. מקרי ۳ ו -۴ של ۶ חזרות של פסוקים. ועל כל צד של בן ישו של מרי, שני האחרים. הפרק החמישי של הקוראן של פסוקים ۱۱۰ ו -۱۱۲٫ שני המקרים הם רק ההתחלה ۱۶ על ידי לקיחה חסינת אש. אדון אחד, בקשתו של ישו אחד לטובות החל נס ואחרים. אחד משליחי בקשות לנסים ובן ישו של מרי, כדי לבחון לאללה. בפרק ۵٫۶ פעמים ו -۳ פעמים, ישו בנו של מרי, בנה של מרי, סך של ۹ פעמים ו -۶ פעמים בנה של מרי, שהם ۱۶ פעמים ۲۲ פעמים. בפעמי ۵,۹ פרק בנה של מרי ומרי בפרק הראשון, שבו נכתב, פרק ۹ ופרק ۱۹ הוא הפרק הראשון שישוע, בנה של מרי. הפרק הבא ۵, בן ישו של מרי, היה ۵ פעמים ו۸ פעמים בנה של מרי. ופרק ۵, בן ישו של מרי, היה ۵ פעמים.

מילת ישו, בנה של מרי המבוסס על ۴۹۳ Abjd ולהוסיף עד, כמו חוזר ۱۶٫ מספר האותיות בפסוק הראשון במילה ישו, בנה של מרי, אשר להוסיף עד ۸ ۱۳۴, כלומר מחצית חזרה על המילה הזאת בקוראן. של המילה (בן ישו של מרי) לתחילת הפרק הראשון שיוסיף עד ۸ תווים הוא ۶۰۲۰ וסוף סוראט (۱۹,۵۱۰) תווים שיוסיף עד ۱۶٫ כמובן, תחילת הקוראן למילת ۶۱۵۹ המכתב הבא פריט ۱۵۳۳۹ הוא הסכום של שני ۲۱٫ פרק ۲, פסוק ۲۵۳ בסוף חוזר השני בפסוק הבא של מילה זו הוא ۱۳۴ מכתבים שלהוסיף עד ۸٫ המילה השנייה של ישו, בנה של מרי למכתב השלישי היא שהמספר הכולל של ۷,۳۳۸ כגון המרחק בין הראשון והפתיחה השנייה ۲۱٫ הפסוק הוא ۲۰۱ תווים. חזרו על פעולה עד סוף הפרק השלישי היא ۱۱,۳۶۵ מכתבים שמוסיפים עד ۱۶٫ ומהמילה ۹۷ המכתבים שמסתכמת לתחילת הפרק ۱۶, ו۱۴,۱۶۹ הוא המכתב שמוסיפים עד ۲۱٫ חמש ליד פסוקים ۲۰۹ של ۵۶۲۶, אשר מוסיפים עד ۱۹ אותיות. השישי לתחילת הקוראן להוסיף עד ۱۶ ועד ۶۱۰۹۰ של ۳۰۲۳۷ שלהוסיף עד ۸٫ בן כולל של מרי, הוא הפרק שש עשרה ۱۹٫ כלומר מרים (AS) ופסוק ۱۶ של פרק ۱۹ הוא הסיפור המקיף הראשון של ישו בנו של מרי ואמו. הבטחת הפסוק בחלל ילד של אלוהים שיהודים ונוצרים מאמינים בשילוש של הנצרות היא הפסוק ۳۰ של תשיעי פרק. ۳ * ۳, וכי דבריו של בן ישו של מרי, הוא בנו של אלוהים לנוצרים על הפסוק הראשון הוא ۳۹ אותיות וערך Gematrical של ۱۱۹٫ ועד סוף הפסוק ۵۶ מדבר ומדבר עד תחילת הפרק ۲,۴۰۹ וסוף הפרק ۲۱ הוא שסך ۸۴۲۷ תווים.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.